Kadra

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor
Kluska Monikamgr Monika KLUSKA
Wicedyrektorzy
AniaKsytamgr Anna KSYTA Zbigniew Sobczyk_zmgr Zbigniew SOBCZYK

Grono Pedagogiczne

Język polski
Agata Karbownik_z Mikołajczyk Halina_z

Iwona Pęczek

Ewelina Telus_z

Anna Waśkiewicz_z

Marta Pawlik-Prejs_z

mgr Agata KARBOWNIK mgr Halina  MIKOŁAJCZYK mgr Iwona PĘCZEK mgr Ewelina TELUS mgr Anna WAŚKIEWICZ mgr Marta PAWLIK-PREJS
Język angielski
Karina-Nojek

Ewa-Sędkowska EwelinaCichańska-Szwaczyk
mgr Agnieszka
KUBISZEWSKA
mgr Aleksandra
KUCHARSKA
mgr Karina
NOJEK
mgr Ewa
SĘDKOWSKA
mgr Ewelina
CICHAŃSKA-SZWACZYK
Język niemiecki
Monika Kluska_z
mgr Monika KLUSKA
Język rosyjski Język włoski
Grażyna Zalega_z Aneta Gancarz_z
dr Grażyna ZIĘBA-ZALEGA mgr Aneta GANCARZ
Matematyka
AniaKsyta Marzanna Telusiewicz-Chmal_z Dorota-Szulc Anna Mazur_z Grażyna Mazur_z
mgr Anna KSYTA mgr Marzanna
TELUSIEWICZ-CHMAL
mgr Dorota  SZULC mgr Anna  MAZUR mgr Grażyna MAZUR
Geografia
Marzena Papis_z
mgr Marzena PAPIS
Biologia
Ewa-Gutarowska Wojciech Grochulski_z Teresa Tępińska_z
mgr Ewa GUTAROWSKA mgr Wojciech GROCHULSKI
mgr Teresa TĘPIŃSKA
Chemia
Renata Sijer_z Emila Grochulska_z
mgr Renata SIJER mgr Emila GROCHULSKA
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Anna Kochanowska_z Krzysztof Czajkowski_z Jacek Pluciński_z
mgr Anna KOCHANOWSKA mgr Krzysztof CZAJKOWSKI
mgr Jacek PLUCIŃSKI
Wiedza o kulturze,
Edukacja filozoficzna
Wiedza o kulturze
Marta Pawlik-Prejs_z Ewelina Telus_z
mgr Marta PAWLIK-PREJS mgr Ewelina TELUS
Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie do życia
w rodzinie
Robert Sedkowski_z Ewa-Gutarowska Teresa Tępińska_z
mgr Robert SĘDKOWSKI mgr Ewa GUTAROWSKA mgr Teresa TĘPIŃSKA
Fizyka
Krzysztof Spodzieja_z Anna Mazur_z Grażyna Mazur_z
mgr Krzysztof SPODZIEJA mgr Anna MAZUR mgr Grażyna MAZUR
Informatyka
Wojciech Grochulski_z Anna Mazur_z Aneta Wijata_z
mgr Wojciech GROCHULSKI mgr Anna MAZUR mgr Aneta WIJATA

 

Podstawy przedsiębiorczości
Wojciech Grochulski_z Anna Kochanowska_z
mgr Wojciech GROCHULSKI mgr Anna KOCHANOWSKA
Religia
Katarzyna Jankowska_z Zalewski Damian_z
mgr Katarzyna JANKOWSKA ks. mgr Damian ZALEWSKI
Wychowanie fizyczne
Izabela Jaciubek_z Edyta Świderska_z Robert Bodasinski_z
mgr Izabela JACIUBEK mgr Edyta ŚWIDERSKA
mgr Robert BODASIŃSKI
Pedagog szkolny Biblioteka
Katarzyna Kobierska_z
mgr Katarzyna KOBIERSKA mgr Jadwiga WOJNOWSKA
Pracownicy administracji
Główny księgowy Specjalista ds Kadr i Płac Sekretarz szkoły Pomoc administracyjna
Marzena Kazimierczak_z Kamila Białek_z Natasza-Mazur Aneta Wdówka_z
Marzanna KAZIMIERCZYK Kamila BIAŁEK Natasza MAZUR
Aneta WDÓWKA
Pracownicy obsługi
Małgorzata Karp_z
Grażyna GRZYBEK Małgorzata KARP Marek LASOTA Salomea WUJEK Jadwiga WIKTOROWICZ