Kadra

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor

K18091809

mgr Anna PRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS

Wicedyrektorzy
AniaKsytamgr Anna KSYTA Monika-Kluskamgr Monika KLUSKA Zbigniew Sobczyk_zmgr Zbigniew SOBCZYK

Grono Pedagogiczne

Język polski
Agata Karbownik_z Mikołajczyk Halina_z

Iwona Pęczek

Ewelina Telus_z

Anna Waśkiewicz_z

Marta Pawlik-Prejs_z

mgr Agata KARBOWNIK mgr Halina  MIKOŁAJCZYK mgr Iwona PĘCZEK mgr Ewelina TELUS mgr Anna WAŚKIEWICZ mgr Marta PAWLIK-PREJS
Język angielski
Agnieszka-Kubiszewska Aleksandra-Kucharska Karina-Nojek

Ewa-Sędkowska EwelinaCichańska-Szwaczyk
mgr Agnieszka
KUBISZEWSKA
mgr Aleksandra
KUCHARSKA
mgr Karina
NOJEK
mgr Ewa
SĘDKOWSKA
mgr Ewelina
CICHAŃSKA-SZWACZYK
mgr Paulina SOŁTYSIAK
Język niemiecki
Monika-Kluska
mgr Monika KLUSKA mgr Jolanta ŚPIEWAK
Język rosyjski Język włoski
Grażyna Zalega_z Aneta Gancarz_z
dr Grażyna ZIĘBA-ZALEGA mgr Aneta GANCARZ
Matematyka
AniaKsyta Marzanna Telusiewicz-Chmal_z Dorota-Szulc Anna Mazur1 Grażyna-Mazur
mgr Anna KSYTA mgr Marzanna
TELUSIEWICZ-CHMAL
mgr Dorota  SZULC mgr Anna  MAZUR mgr Grażyna MAZUR
Geografia
Marzena Papis_z Jolanta-Gapys
mgr Marzena PAPIS mgr Jolanta GAPYS
Biologia
Wojciech Grochulski_z Teresa Tępińska_z
mgr Anna KUMUR mgr Wojciech GROCHULSKI
mgr Teresa TĘPIŃSKA
Chemia
Renata Sijer_z Emila Grochulska_z
mgr Renata SIJER mgr Emila GROCHULSKA
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Anna Kochanowska_z Krzysztof Czajkowski_z Jacek Pluciński_z
mgr Anna KOCHANOWSKA mgr Krzysztof CZAJKOWSKI
mgr Jacek PLUCIŃSKI
Edukacja filozoficzna
Marta Pawlik-Prejs_z
mgr Marta PAWLIK-PREJS
Edukacja dla bezpieczeństwa Wychowanie do życia
w rodzinie
Katarzyna-Jankowska Anna-Kochanowska1 Teresa Tępińska_z
mgr Katarzyna JANKOWSKA mgr Anna KOCHANOWSKA mgr Teresa TĘPIŃSKA
Fizyka
Krzysztof Spodzieja_z Anna Mazur1 Grażyna-Mazur
mgr Krzysztof SPODZIEJA mgr Anna MAZUR mgr Grażyna MAZUR mgr Jacek GRABOWSKI
Informatyka
Wojciech Grochulski_z Anna Mazur1 Aneta Wijata_z
mgr Wojciech GROCHULSKI mgr Anna MAZUR mgr Aneta WIJATA

 

Podstawy przedsiębiorczości
Wojciech Grochulski_z Anna Kochanowska_z
mgr Wojciech GROCHULSKI mgr Anna KOCHANOWSKA
Religia
Katarzyna Jankowska_z
mgr Katarzyna JANKOWSKA ks. mgr Rafał KALBARCZYK
Wychowanie fizyczne
Izabela Jaciubek_z Edyta Świderska_z Robert Bodasinski_z Monika-Bernacka
mgr Izabela JACIUBEK mgr Edyta ŚWIDERSKA
mgr Robert BODASIŃSKI
mgr Monika BERNACKA mgr Justyna JASIŃSKA-NIEĆ mgr Marcin PIERWOŁA
Pedagog szkolny Biblioteka
Katarzyna Kobierska_z Ewelina-Telus1 Marta1 Pawlik-Prejs
mgr Katarzyna KOBIERSKA mgr Ewelina TELUS mgr Marta PAWLIK-PREJS

 

Pracownicy administracji
Główny księgowy Specjalista ds Kadr i Płac Sekretarz szkoły Pomoc administracyjna
Marzena Kazimierczak_z Kamila-Białek Natasza-Mazur1 Aneta Wdówka_z
Marzanna KAZIMIERCZYK Kamila BIAŁEK Natasza MAZUR
Aneta WDÓWKA
Pracownicy obsługi
Małgorzata Karp_z
Grażyna GRZYBEK Małgorzata KARP Rafał JOŃCZYK Salomea WUJEK Jadwiga WIKTOROWICZ