Skip to main content

Oferta 2023/2024

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

KLASA HUMANISTYCZNO – PRAWNA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

A

język polski
historia
wiedza o  społeczeństwie
język polski
matematyka
historia
wiedza  o społeczeństwie

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
PIŁKA SIATKOWA I PIŁKA NOŻNA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

B

biologia
język polski
język polski
matematyka
biologia
wychowanie fizyczne + testy sprawnościowe

KLASA AKADEMICKO-POLITECHNICZNA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

C

matematyka
fizyka
język angielski
język polski
matematyka
fizyka
język angielski

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

D

matematyka
fizyka
informatyka
język polski
matematyka
fizyka
informatyka

KLASA MEDIALNO-ARTYSTYCZNA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

E

język polski
historia
język angielski
język polski
matematyka
historia
język angielski

KLASA MEDYCZNO -BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

F

matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia

KLASA BIZNESOWO – JĘZYKOWA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

G

matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
geografia
język angielski

KLASA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Symbol klasy Przedmioty rozszerzone  Przedmioty punktowane przy rekrutacji

H

język polski
biologia
język angielski
język polski
matematyka
biologia
język angielski