Skip to main content

Regulaminy

Regulamin pracy szkoły – nauczanie zdalne
Regulamin pracy szkoły – nauczanie hybrydowe
Procedury Bezpieczeństwa
Zasady usprawiedliwiania nieobecności
Zasady przeprowadzania egzaminów
Regulamin zmiany grup językowych
Regulamin studniówki