Akademia Ciekawej Chemii

Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyło się w Auli im. Prof. Anny Chrząszczewskiej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego trzecie w roku akademickim  2017/18 spotkanie z cyklu Akademii Ciekawej Chemii.  Tym razem uczniowie wysłuchali wykładu zatytułowanego „Barwy chemii” wygłoszonego przez dr Emilię Obijalską pracującą w Katedrze Chemii Ogólnej i Stosowanej. Wykład dotyczył podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem występowania barwy związków nieorganicznych oraz organicznych. Pani dr Emilia Obijalska omówiła zjawisko rozszczepienia światła białego, oraz wyjaśniła  zależność między strukturą i barwą związków. W trakcie wykładu zaprezentowano pokazy ilustrujące omawiane zjawiska. Doświadczenia przygotowali i przeprowadzili studenci chemii aktywnie działający w kole naukowym. W trzecim wykładzie z cyklu ACCh,  tak jak w poprzednich uczestniczyło czternastu uczniów z klasy IIf1 i IIeg pod opieką nauczycieli chemii- Renaty Sijer i  Emili Grochulskiej. Młodzież uczestnicząca w zajęciach jest bardzo zadowolona z cyklicznych wykładów na Wydziale Chemii UŁ. Twierdzą, że mają możliwość nie tylko pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin chemii, ale również poznawania specyfiki pracy na uczelni  i obserwacji ciekawych pokazów i eksperymentów chemicznych przygotowanych specjalnie dla nich.