Skip to main content

AKADEMICKIE Targi Uczelni Wyższych, Służb Mundurowych oraz Szkół Policealnych ściągnęły do I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Żeromskiego w Opocznie przedstawicieli Uczelni Wyższych ,jednostki edukacyjne, służby mundurowe oraz instytucje z obszaru rynku pracy.
Celem inicjatywy było wspieranie doradztwa zawodowego w regionie oraz propagowanie informacji o akademiczności i kulturze szkolnictwa wyższego w Polsce.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli zapoznać się z ofertą uczelni wyższych, szkół policealnych oraz służb mundurowych.

Organizatorem Akademickich Targów były Akademickie Inicjatywy pod merytorycznym patronatem Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz pod Honorowym Patronatem Starosty Opoczyńskiego.