Skip to main content

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie. Jej organizatorami są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy w ramach przedmiotu „Biznes i zarządzanie” oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.

W tegorocznej 22. edycji biorą udział uczniowie i opiekun z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Grażyna Zięba-Zalega koordynuje działania pięciu zespołów z klas IF i IIIF. Wszyscy mają do dyspozycji platformę edukacyjną, na której znajdują się broszury informacyjne i filmiki dotyczące zasad inwestowania, a także krótkie testy, wyzwania i pojedynki, w których uczniowie, konkurując ze sobą, mogą zdobywać nagrody. Kończą się już rozgrywki testowe, podczas których można było ćwiczyć inwestowanie w akcje spółek giełdowych i ETFy.

13 listopada zaczyna się pierwszy etap. Każdy Zespół na początku otrzyma wirtualne środki w wysokości 20 000 zł. Zespół może kupować i sprzedawać posiadane akcje lub ETF-y w godzinach trwania sesji giełdowej. Po zakończeniu I etapu Gry, Organizator dokona przeliczenia wartości portfeli inwestycyjnych posiadanych przez każdy Zespół. II etap Gry polega na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, WIG. GAMES5, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET, a także kontraktów terminowych na waluty oraz kontraktów terminowych na akcje. Każdy Zespół na początku II etapu otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł.

Gra zakończy się finałem, który odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku na Sali Notowań GPW.

Wszystkim uczniom I LO biorącym udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej życzymy powodzenia i jak największych zysków.

Grażyna Zięba-Zalega