Skip to main content

7 listopada 2023 roku 31 uczniów z naszej szkoły, z klas z rozszerzoną geografią, wzięło udział w zajęciach PRZESTRZEŃ JAKO WARTOŚĆ realizowanych w ramach Programu Pracowni Dydaktyki i Promocji Geografii Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Zajęcia odpowiadały tematycznie wybranym wymaganiom podstawy programowej geografii. Zostały świetnie poprowadzone przez panią prof. Elżbietę Szkurłat w formie dwugodzinnego wykładu oraz trzygodzinnych warsztatów terenowych.  

Celem przeprowadzonych zajęć kameralnych i terenowych było wprowadzenie wybranych elementów edukacji przestrzennej. Podczas wykładu zostało wyjaśnione pojęcie przestrzeń i miejsce, zagadnienie wartości przestrzeni w wymiarze społecznym i indywidualnym, zaprezentowano zagadnienie ładu i chaosu przestrzennego oraz problemu nieracjonalnego gospodarowania przestrzenią w Polsce – jej przejawów, przyczyn i skutków.

Podczas zajęć w terenie młodzież wartościowała wybrany fragment przestrzeni Łodzi, zwracając uwagę na zmiany jakości przestrzeni w wyniku rewitalizacji oraz jej wartości w wymiarze indywidualnym człowieka.

W kolejnym etapie realizacji Programu uczniowie przeprowadzą samodzielne obserwacje terenowe w najbliższej okolicy szkoły o takiej samej tematyce i formie, jak realizowane w Łodzi przez prowadzących zajęcia pracowników uczelni. Prezentacja wyników samodzielnych obserwacji uczniów pozwoli na wyróżnienie najlepszych prac i uzyskanie nagród.

Udział w proponowanych warsztatach edukacyjnych jest bezpłatny. Planowane podsumowanie dla wszystkich szkół zakwalifikowanych do Programu przewidziano 9.04.2024 roku.

Na wyróżnienie zasługuje postawa naszej młodzieży podczas zajęć: wysoka aktywność, sprawna organizacja pracy, trafne odpowiedzi. Zajęcia, w których uczestniczyliśmy jednoznacznie potwierdziły słowa I. Kanta, że „Geografia uczy myśleć naukowo, czuć estetycznie i działać praktycznie”.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. Marzena Papis, p. Jolanta Gapys, p. Justyna Jasińska – Nieć.

Marzena Papis