Skip to main content

Ostatni raz w tym roku szkolnym uczniowie klas medycznych naszej szkoły uczestniczyli
w wykładzie Akademii Ciekawej Chemii. Spotkanie pt.,, Chemia atmosfery – podstawy podstaw okiem chemika’’ prowadził dr Paweł Urbaniak.
Prelegent przedstawił strukturę atmosfery, zjawisko efektu cieplarnianego, proces powstawania kwaśnych deszczy oraz smogu. Podczas wykładu dr Urbaniak uświadomił nam, że atmosfera charakteryzuje się niesamowicie dużą zmiennością i zachodzą w niej różne reakcje chemiczne. Przestrzeń, w której biegną te procesy ma bardzo rozmyte granice. W efekcie trudno jest ograniczyć obszar, w którym przebiega interesujący nas proces. Trudno jest też minimalizować, ewentualne niekorzystne skutki zachodzących w powietrzu zjawisk. Tylko ujęcie wielkoobszarowe może pomóc nam w rozwiązywaniu powstających problemów.

Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń:

  1. ,,Siwy dym” – powstał dym zawierający chlorek amonu, czyli zawiesina drobnokrystalicznego chlorku amonu w powietrzu.
  2. Reakcje cynku i miedzi z kwasem solnym oraz kwasem azotowym.
  3. Utlenianie oparów acetonu na druciku miedzianym – blaszka miedziana w oparach acetonu żarzy się.
  4. ,,Szczekający pies” – powstał charakterystyczny dźwięk podobny do szczeknięcia psa.

Nasz przygoda z Akademią Ciekawej Chemii była bardzo interesująca i pouczająca. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wykłady i pokazy eksperymentalne w kolejnym roku szkolnym.