Skip to main content

Dnia 13 grudnia odbyło się trzecie w roku akademickim 2023/2024 spotkanie z cyklu Akademii Ciekawej Chemii. Tym razem uczniowie wysłuchali wykładu zatytułowanego „Chemia w życiu codziennym – konserwacja żywności” wygłoszonego przez  dr hab. Grażynę Chwatko, prof. UŁ  zatrudnioną w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Zagadnienie wydłużenia czasu przydatności żywności do spożycia nurtuje ludzkość od zarania. Rozwój nauki pozwolił na wykorzystanie do tego celu środków chemicznych obok istniejących metod fizycznych. Podczas wykładu omówione zostały dodatki do żywności, między innymi takie jak: barwniki, aromaty, substancje konserwujące, substancje wzmacniające smak i zapach. Zaprezentowano dodatkowe sposoby konserwacji żywności, takie jak :chłodzenie, usuwanie wody, fermentacja, marynowanie, peklowanie, dodawanie soli czy cukru oraz użycie innych środków konserwujących. Poruszane podczas wykładu zagadnienia zostały  zaprezentowane w bardzo profesjonalny sposób.  Dr hab. Grażyna Chwatko prowadzi badania nad opracowywaniem nowych chromatograficznych metod wykrywania i oznaczania związków aktywnych biologicznie w preparatach farmaceutycznych i próbkach biologicznych, w tym żywności, oraz bada zastosowanie tych metod do monitorowania przemian metabolicznych w organizmach, zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.

Po części teoretycznej odbyły się pokazy doświadczeń, które przygotowały i wykonały studentki Koła Naukowego  Chemii Kosmetycznej. Mogliśmy obejrzeć  3 eksperymenty:

Eksperyment 1  – Fermentacja

Eksperyment 2 –Zmiana barwy soku z buraka w roztworach o różnym pH.

Eksperyment 3 –  Kameleon chemiczny

Następny wykład odbędzie się 24 stycznia 2024r.

Poprowadzi go dr Sławomir Domagała . Planowany temat wystąpienia to: Od baterii z Bagdadu do nowoczesnych ogniw paliwowych .”
Pokaz slajdów z wykładu oraz doświadczeń wraz z opisem i fotografiami znajduje się na stronie internetowej ACCh . Zachęcamy do ich obejrzenia.

Emila Grochulska ,Renata Sijer i Monika Śpiewak