Skip to main content

W dniu 15.12 br. odbył się kolejny wykład Instytutu Kreatywnej Biologii.
Zajęcia pt.,, Synestezja – Kaskada wrażeń zmysłowych” zostały przeprowadzone przez Panią
dr Paulinę Kaźmierską – Grębowską. Na początku wykładu prelegentka wyjaśniła czym jest synestezja. Otóż jest to stan, w którym stymulacja jednego zmysłu (np. wzroku) wywołuje również wrażenia charakterystyczne dla innych modalności zmysłowych. Synestetycy słyszą kolory, czują dźwięki i smakują kształty. Szacuje się, że zdolność ta występuje u 2% – 4% populacji światowej,
z czego większość synestetyków to kobiety.
W dalszej części wykładu Pani doktor przedstawiła neurobiologiczne podłoże oraz przykłady synestezji. Zdolność ta ujawnia się we wczesnym dzieciństwie i występuje u osób regularnie medytujących oraz w stanach między snem a czuwaniem. Najbardziej powszechną formą jednokierunkowej synestezji jest kolorowe słyszenie, które polega na złudnych wrażeniach świetlnych powstających jako reakcja na podrażnienie receptorów wzroku. Tym, co odróżnia synestezję od halucynacji wywołanych substancjami psychoaktywnymi, jest to, że doznania synestetyczne są bardziej spójne i zawsze takie same dla badanych bodźców.
Na koniec wykładu mentorka przybliżyła postacie sławnych synestetyków ze świata literatury
i sztuki tj. Wassily Kandinsky i Artur Rimbaud.
Całe spotkanie było bardzo ciekawym doświadczeniem, które pozwoliło słuchaczom zupełnie inaczej spojrzeć na otaczający nas świat.