Drugi wykład Akademii Ciekawej Chemii

Drugi wykład Akademii Ciekawej Chemii w ramach XIV Edycji ACCh Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbył się 23 listopada 2022 roku. Wykład  pt. „Ciepło , znane czy nieznane?” przedstawiła  prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak – Przewodnicząca  Rady Programowej ACCh.

Prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 roku otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych. Od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Chemii Fizycznej i jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej Makromolekuł. Zajmuje się badaniem właściwości fizyko-chemicznych mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalników (w szczególności właściwości hydrofilowo-hydrofobowych) oraz organiczno-organicznych mieszanin jak również roztworów substancji rozpuszczonych w tych mieszanych rozpuszczalnikach. Poza tym prowadziła badania procesu tworzenia kompleksów eterów koronowych i ich analogów z kationami metali w mieszanych wodno-organicznych rozpuszczalnikach. Odbyła szereg staży naukowych we Włoszech.
Celem wykładu było zaznajomienie słuchaczy ze zjawiskami związanymi z ciepłem. Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się, czy jest różnica pomiędzy ciepłem i temperaturą. Zapoznaliśmy się z rodzajami energii oraz procesami wymiany i konwersji energii. Poznaliśmy, w jaki sposób ciepło jest przenoszone, jakie są skutki tego procesu oraz jaki wpływ na przebieg przemian fazowych i reakcji chemicznych ma ciepło i temperatura. Podczas wykładu poznaliśmy skale temperatur Celsjusza, Fahrenheita i Kelwina oraz sposoby ich  zamiany.
Po wykładzie odbyły się pokazy chemiczne przygotowane i przeprowadzone przez studentów z Naukowego Koła Chemików „Orbital”. Jak zawsze doświadczenia miały ciekawe nazwy.

Pokaz nr 1 „Ciecz zmieniająca barwę wraz z temperaturą”

Pokaz  nr 2 „Duch  w butelce”

Pokaz nr 3 „Chemiczne drinki”

Pokaz nr 4 „Spalanie wstążki magnezowej”

Zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia slajdów z wykładu oraz opisanych doświadczeń na stronę ACCh  Uniwersytetu Łódzkiego.

 Nauczycielki chemii: Emila Grochulska i Renata Sijer