Instytut Kreatywnej Biologii

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Opocznie kolejny raz uczestniczyli w projekcie Instytut Kreatywnej Biologii . Zajęcia w tym roku szkolnym będą odbywać się hybrydowo – na platformie z TEAMSa oraz stacjonarnie  na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Spotkanie inauguracyjne odbyło się 28 października 2022r. Uczniowie z klas uczących się biologii na poziomie rozszerzonym w tym dniu uczestniczyli w dwóch wykładach.

                PierwszyCo było pierwsze pszczoła czy kwiat”?  dotyczył zagadek życia pszczelego roju.” Wygłosiła go pani dr Marzena Szwed. Prelegentka jest pasjonatką pszczelarstwa i podczas spotkania  odpowiedziała na wiele pytań mlodzieży takich jak: Czy pszczeli rój jest przykładem idealnego społeczeństwa z którego możemy czerpać wzorce?  Czy berło, które w pszczelim roju dzierży królowa, jest tylko symboliczne, a rzeczywistą władzę sprawuje zupełnie ktoś inny? Jak wygląda życie robotnicy, która tak pieczołowicie przynosi do ula nektar? Dr Marzena Szwed uświadomiła nam , że nawet jeśli chcielibyśmy spędzić całe życie badając historię, biologię oraz funkcjonowanie rodziny pszczelej to i tak nie odkrylibyśmy wszystkiego. A jednak pszczelarstwo dynamicznie się rozwija. Z roku na rok przybywa nowych adeptów tego interesującego i trudnego rzemiosła. Troska o środowisko i szeroko pojęta ekologia sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi staje się adeptami pszczelarstwa. Szczególnie w ostatnim czasie, w dobie COVID-19, duże zainteresowanie budzi APITERAPIA – leczenie produktami pszczelimi takimi jak: miód, propolis, pierzga, pyłek kwiatowy, a nawet powietrze z pszczelego ula.

Drugi wykład poprowadził dr hab. prof. UŁ Krzysztof Pabis. Wystąpienie dotyczyło tematu – „Hippokampy, gorgony i porcelanowe ślimaki – krótka opowieść o podmorskim bogactwie życia”. Do chwili obecnej poznaliśmy około 240 000 gatunków żyjących w morzach i ocenach jednak naukowcy przekonują, że liczba ta stanowi jedynie niewielką część morskiej różnorodności. Morska toń jest dla człowieka światem nieprzyjaznym i trudnym do eksploracji. Dlatego tak trudno jest nam odkrywać organizmy żyjące w środowisku, do którego nie możemy wkroczyć bez specjalistycznego sprzętu umożliwiającego oddychanie, zbieranie próbek lub uwiecznienie obserwacji na filmach lub fotografiach. Podziwiamy jednak bogactwo raf koralowych. Z zachwytem oglądamy organizmy żyjące wśród morskich traw i glonów. Czasem zapominamy jednak, że prawdziwej eksplozji życia i niezwykłego, ukrytego przed ludzkim wzrokiem mikrokosmosu możemy się spodziewać także w głębinach. To właśnie tam na głębokości kilku, a nawet ponad dziesięciu tysięcy metrów, w miejscach,  gdzie panuje wieczna ciemność i wysokie ciśnienie, kryje się prawdziwy podmorski raj. W tym zróżnicowanym, niemalże bajkowym krajobrazie, ukrywają się zarówno potężne organizmy, takie jak sięgające 18 m kałamarnice olbrzymie, jak i drobne skorupiaki nieprzekraczające 2 mm długości oraz mikroskopijne nicienie o rozmiarach zaledwie 0,1 mm, a więc tak małe, że trudno je dostrzec gołym okiem. Podczas wykładu wykładu dr hab. prof. UŁ Krzysztofa Pabisa  poznaliśmy tajemnice tego niezwykłego świata. Otrzymaliśmy odpowiedzi na rozmaite pytania dotyczące podmorskiego mikrokosmosu oraz badających go naukowców. Co ma wspólnego Zorro z małym skorupiakiem? Czy małże mogą odpowiedzieć na rozmaite pytania dotyczące podmorskiego mikrokosmosu oraz badających go naukowców. Czy cesarz Japonii był biologiem? Czym są mszywioły, wieloszczety i czaszołki? Dlaczego krewetki świecą w ciemności?

Biorąc pod uwagę postępujące ocieplenie klimatu oraz zatruwanie środowiska, wiele morskich zwierząt zapewne wyginie zanim zostaną opisane i nazwane. Z tego powodu badacze morskich głębin twierdzą, że nasze poznanie morskiego środowiska, zbliżone jest  do wiedzy, jaką mamy na temat powierzchni księżyca. Tak naprawdę jest ono zapewne jeszcze mniejsze, ponieważ na księżycu nie występują organizmy żywe .

                     Nauczyciele biologii:
Teresa Tępińska , Renata Sijer i Małgorzata Gałka Kszczot