Komunikat

Dyrektor I LO im. S. Żeromskiego w  Opocznie informuje o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stopnia alarmowego BRAVO oraz CHARLIE – CRP obowiązującego od 1 – 31 maja 2022 roku. W związku z powyższym, Dyrektor zwraca się z prośbą o wzmożoną czujność  ze względu na możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, oraz o zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości, a także o ograniczenie do minimum liczby osób i miejsc ogólnodostępnych w obiektach i rejonach obiektów.