Skip to main content

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Informujemy, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 (4 września 2023 r. – poniedziałek) oraz pierwsze tygodnie nauki będą odbywać się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 1. W tym okresie zajęcia odbywać się będą w systemie dwuzmianowym. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego będą zamieszczone na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego nie później niż 1 września 2023 r. (piątek).

Jednocześnie wyjaśniamy, iż w budynku I Liceum Ogólnokształcącego realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie”. Równolegle z remontem odbywa się wyposażanie sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy w ramach projektu „Szkoła marzeń”. Ponadto w budowie jest obserwatorium.

Nadmieniamy, że budynek objęty pracami został wybudowany 65 lat temu i do tego roku nie był poddawany kapitalnym pracom remontowym. W związku z tym prace niezbędne do realizacji podstawowego zakresu robót uległy znacznemu zwiększeniu ( wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, położenie płytek ceramicznych, wyłożenie wykładziny PCV, wymiana tynków ściennych i inne) . Powyższa nieprzewidziana sytuacja wymusiła tymczasową zmianę lokalizacji zajęć szkolnych.

Rekompensatą za tymczasową zmianę lokalizacji zajęć będzie powrót do nowocześnie wyposażonej i gruntownie wyremontowanej macierzystej placówki przy ulicy Żeromskiego 3.

Przekazujemy fragment wizualizacji.

Starosta Opoczyński : Marcin Baranowski

Dyrektor I LO: Anna Pręcikowska-Skoczylas