Skip to main content

Szanowni Uczniowie!

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2023 roku w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica ul. Kossaka 1a w Opocznie w pracowniach nr 120 i 121 (pierwsze piętro) zgodnie z Harmonogramem egzaminów poprawkowych podanym w czerwcu.

Dyrektor I LO

Anna Pręcikowska-Skoczylas