Skip to main content

OBWIESZCZENIE
Szkolnej Komisji Wyborczej z dn. 03.10.2023 r.

o zarejestrowanych kandydatach do Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego

Lista zarejestrowanych kandydatów do Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego okręgu wyborczego nr
1    I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

  1. Adamkowska Monika
  2. Jasińska Maja
  3. Misiowiec Igor
  4. Moryc Michał

Liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 1  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie odpowiada liczbie mandatów ustalonej dla okręgu w ww. Zarządzeniu Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego, i zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego, ww. kandydat/ci staje/ą się członkiem/ami Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego.

W związku z powyższym, w okręgu wyborczym nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie nie przeprowadza się głosowania.

Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:

  • Przewodniczący – Franciszek Zięba
  • Wiceprzewodniczący – Jan Sobczyk
  • Członek – Katarzyna Krawczyk
  • Członek – Olaf Bińczyk
  • Członek – Anna Kochanowska

Anna Pręcikowska-Skoczylas
                                                           Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie