Skip to main content

Podczas słonecznej pogody 26.09.2023 r. nowi uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego
w Opocznie wraz z wychowawcami spotkali się na ognisku integracyjnym w leśniczówce Januszewice. Już wspólny spacer do lasu był okazją do rozmów z nowymi koleżankami i kolegami, a pieczenie kiełbasek i zabawy integracyjne tylko wzmacniały więzi z nowo poznanymi osobami.

Na spotkanie przyjechał również Pan Wicedyrektor Zbigniew Sobczyk, który w imieniu Pani Dyrektor Anny Pręcikowskiej- Skoczylas przekazał życzenia dobrej zabawy. Uczniowie w dobrych nastrojach chętnie uczestniczyli w grach integracyjnych, śpiewali i tańczyli. Czas minął bardzo szybko i miło.  Wszyscy wrócili do swoich domów zadowoleni i uśmiechnięci, a zdjęcia najlepiej oddają nastroje uczestników.

Monika Kluska