Skip to main content

19 października 2023 roku klasy biznesowo – językowe IIG1 i IIG2, objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej, udały się do Warszawy na niecodzienną wycieczkę związaną z profilem klasy.

Pierwszym punktem wyprawy było Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Badawczego – Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Podzieleni na trzy grupy pod kierunkiem przewodników poznaliśmy fantastyczny świat zapisany w skałach. Nie zabrakło w nim rycerzy pradawnych mórz, czyli trylobitów, latających klejnotów – wielobarwnych minerałów do złudzenia przypominających insekty z dawnych epok. Na wystawie Materia Ziemi podziwialiśmy 550 minerałów i skał z całego świata. Szczególne wrażenie na wszystkich zrobiła ekspozycja stała Historia geologiczna Polski. Bardzo efektownymi eksponatami okazały się szkielety czwartorzędowych ssaków, model dilofozaura, tropy dinozaurów oraz pnie drzew z karbonu i neogenu. Wystawę uzupełniały mapy geologiczne Polski, tabela stratygraficzna z rozwojem świata organicznego, plansza ilustrująca rozmieszczenie kontynentów w dziejach Ziemi oraz diorama z modelami pierwszych lądowych czworonogów.

W dziale Surowce mineralne Polski uczniowie analizowali genezę złóż, rejony ich występowania, metody wydobycia kopalin użytecznych oraz  ich  znaczenie. Ważnym uzupełnieniem tej tematyki były mapy występowania poszczególnych grup surowców. Na wystawie Magmatyzm zostały zaprezentowane skały i zjawiska plutoniczne i wulkaniczne, zaś w części Metamorfizm przewodnicy przybliżyli skomplikowane procesy przeobrażania skał. W ramach działu Sedymentacja i geneza młodzież Żeromskiego mogła podziwiać ponad siedemdziesiąt okazów skał reprezentujących trzy rodzaje środowisk sedymentacyjnych: lądowe, przejściowe i morskie.

Po dwugodzinnym zwiedzaniu Muzeum Geologicznego przemieściliśmy się do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, gdzie zrozumieliśmy podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy ekonomiczne. Był to swoisty wehikuł czasu, którym dotarliśmy do kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza. Kolejno obejrzeliśmy następujące wystawy:

 1. Spotkanie z pieniądzem
 2. Antyk – Średniowiecze – Nowożytność
 3. Systemy pieniężne
 4. Ulica wielkich polskich ekonomistów
 5. Bank Centralny
 6. Gabinet Numizmatyka
 7. Laboratorium autentyczności
 8. Skarbiec
 9. Wojny
 10. PRL
 11. Giełda i rynki finansowe
 12. Nowoczesne systemy płatnicze
 13. Unie walutowe i gospodarcze
 14. Twórca pieniądza i produkcja pieniądza
 15. Pieniądz w sztuce
 16. Upadek komunizmu.

Każdy uczestnik naszej wycieczki mógł podnieść wzorcową sztabkę złota i dotknąć miliona złotych. A wszystko po to, by rozbudzić pasję do biznesu.

Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się na przerwę obiadową, a następnie wróciliśmy do Opoczna. Zrozumieliśmy, że do sukcesu nie ma żadnej windy – trzeba iść po schodach, trzeba mieć cel, bo jeśli ktoś nie wie, do którego portu chce przypłynąć, żaden wiatr mu nie będzie sprzyjał. Zatem pierwszy cel osiągnęliśmy.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy jak zwykle, wykazali się wysoką kulturą osobistą i wiedzą potwierdzając, że realizowane programy przynoszą wymierne efekty. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. Monika Kluska, p. Karina Nojek, p. Marzena Papis.