Skip to main content

Ciszą huczy wokół nas morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych  bruzd wokół ust. To nie koniec, choć świat płonie. Łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam! 

Polscy artyści wykonując utwór „Rozbitkowie” Mateusza Pospieszalskiego, do którego słowa napisał Bartłomiej Kudasik, oddali hołd ofiarom wojny w Syrii. Słowa piosenki niosą nadzieję Syryjczykom na to, że odbudują swój dom, że ich miasto powstanie do życia po raz drugi Natomiast nasi uczniowie w inny sposób zwrócili uwagę na sytuacje konfliktowe na świecie. Wzięli udział w Turnieju o konfliktach na świecie. Zakres merytoryczny konkursu był bardzo obszerny i obejmował następujące zagadnienia:

 • przyczyny konfliktów zbrojnych,
 • rejony konfliktów zbrojnych,
 • skutki konfliktów zbrojnych,
 • wpływu konfliktów zbrojnych na społeczeństwo, zmiany granic państw, gospodarkę, zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • terroryzm i jego cechy,
 • skutki terroryzmu,
 • wybrane zamachy terrorystyczne w XXI w.,
 • ważniejsze obszary konfliktów zbrojnych i miejsca zamachów terrorystycznych,
 • wpływ mediów na społeczny odbiór przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych
  na świecie.

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w Turnieju o konfliktach na świecie I miejsce zajął Wiktor Wiśniewski IIF uzyskując rekordowy wynik 3889 pkt. Na drugim miejscu uplasował się Mateusz Płuciennik IIF 3764 pkt. Trzecie miejsce zdobyła Katarzyna Młynarczyk IIA – 3733 pkt.

Uroczyste podsumowanie Turnieju o konfliktach na świecie odbyło się 4 października w obecności Dyrekcji Szkoły – Pani Dyrektor Anny Precikowskiej – Skoczylas, Pani Wicedyrektor Anny Ksyty i Pana Wicedyrektora Zbigniewa Sobczyka. Laureaci oprócz dyplomów otrzymali karty podarunkowe. Gratulujemy nagrodzonym, którzy wykazali się bardzo dużym zasobem wiedzy. Uczniowie doskonale rozumieją słowa piosenki Bartłomieja Kudasika i zdają sobie sprawę z tego, że warto angażować się w takie działania:

Gdy nasze niebo zrównane z ziemią, to tylko miłość zmieni życia bieg

pod pustym niebem (…) nadziei chlebem połamiemy się.

Marzena Papis