Skip to main content

Z ogromna dumą i radością informujemy, iż Maja Świderska, uczennica klasy IV f, już po raz drugi jako uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego  w Opocznie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Takie wyróżnienie  otrzymuje uczeń, który uzyskał promocję do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.  Wszystkie te kryteria spełniła nasza uczennica.  Ukończyła ona klasę trzecią    z wyróżnieniem, uzyskując ocenę wzorową zachowania i  najwyższą średnią ocen w szkole            w klasyfikacji końcoworocznej  ze wszystkich przedmiotów. Średnia ta to 5,63.  Maja wykazała się szczególnymi  osiągnięciami w dziedzinie geografii, chemii i biologii uzyskując w nich najwyższe wyniki. Najważniejsze z nich to:

 • Tytuł Laureatki Międzynarodowego Projektu PULCHRA ,,Science In the City: Building Parcticipatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activations” ( I LO w Opocznie, którego uczennicą jest Maja zakwalifikowało się do projektu, jako jedna z pięciu szkół w Polsce;  efektem projektu było utworzenie przyszkolnych hortensjowych ogrodów; koordynatorem projektu w Polsce jest UNEP – GRID w Warszawie, natomiast w konsorcjum projektu jest 12 organizacji z 11 krajów europejskich)
 • Tytuł Liderki GLOBALNEGO PROGRAMU EARTHDAY ,,MISSION LIFE”, którego organizatorem był EARTHDAY z siedzibą w Waszyngtonie; celem programu było promowanie postaw proekologicznych, przeprowadzanie akcji (CCD Chellenge)           w każdą pierwszą środę miesiąca,
 • Wystąpienie na II Międzynarodowych Warsztatach Projektu PULCHRA ,,Cities and Climate change: new challenges for education at the school level” przeprowadzonych na terenie Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach, najstarszego uniwersytetu na półwyspie Bałkańskim- reprezentowanie Polski- Maja była retorem wypowiadającym się w języku angielskim,
 • Tytuł Laureatki Ogólnopolskiej Konferencji ,,Młodzi o Klimacie 2021” (do finału zakwalifikowało się tylko 14 uczniów z 16 szkół w Polsce) – wystąpienie                 w charakterze prelegentki z wykładem pt. ,,W poszukiwaniu czystego powietrza”         w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi,
 • Tytuł Laureatki Ogólnopolskiej Konferencji ,,Młodzi o Klimacie 2022”- wystąpienie w charakterze prelegentki z wykładem na temat ,,Zmiany klimatu wyzwaniem dla władz, mieszkańców Opoczna i młodzieży” w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi,
 • Nominacja na Światowego Lidera Ochrony Środowiska ,,My Future My Voice”- przesłanie wniosku do EARTHDAY INDIA,
 • Realizacja Programu IDEAS (Inspiring Dialogues for Environmental Action Series) inicjatywy ekologicznej EARTHDAY, dającej Mai możliwość uczestnictwa w spotkaniach z działaczami na rzecz środowiska z całego świata,
 • Tytuł Laureatki przedsięwzięcia „Dziedzictwo Olimpu” przeprowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego -realizacja projektu odbyła się podczas czternastodniowego pobytu młodzieży w Caterini w Grecji,
 • Udział w międzynarodowym konkursie The 10th edition of Digital Earth Reel 2022 by Earth Day Network – India, Pixtory and Bichitra Patshala – przesłanie filmu prezentującego działania ekologiczne w naszej szkole i jego światowa promocja na portalu społecznościowym tej organizacji i w Newsletterze EARTHDAY                      w zakładce ,,Dobre praktyki szkolne”,
 • Udział w akademickim programie Instytut Kreatywnej Biologii organizowanym przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Wyróżnienie w akademickim programie Akademia Ciekawej Chemii, realizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, udział w trzydniowych warsztatach chemicznych.

Maja to uczennica kreatywna, staranna, o wysokiej sprawności artystycznej i kulturze osobistej,  z jasno wyznaczonymi celami. Stypendium pomoże jej  rozwijać pasje naukowe, umożliwi zakup literatury naukowej i uczestnictwo w kursach przygotowujących  do egzaminu dojrzałości, co z kolei przełoży się na zwiększenie szans na  dostanie się na jej wymarzony kierunek studiów.

Maju, serdecznie gratulujemy Ci sukcesów i już dziś mocno  trzymamy kciuki za wysokie  wyniki na zbliżającym się wielkimi krokami egzaminie maturalnym.

„Pamiętaj, iż Twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie.” Abraham Lincoln

 Dyrekcja, Grono pedagogiczne i społeczność uczniowska I LO w Opocznie