Skip to main content

Dnia 1 grudnia 2023 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konferencji inaugurującej kampanię edukacyjno – informacyjną „ Nie hejtuję- reaguję”, Na auli głównej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego spotkała się młodzież , pedagodzy , psychologowie i dyrektorzy szkół. Organizatorami wydarzenia byli: Komenda Mazowiecka Policji z siedzibą w Radomiu , Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Uniwersytet Radomski.

Głównym celem kampanii jest promowanie postaw równości , tolerancji i zachowań wolnych od uprzedzeń , podniesienie świadomości młodych ludzi czym jest tolerancja , walka ze stereotypami , które w dalszej perspektywie mogą prowadzić do eskalacji nienawiści w postaci aktów przemocy i nawoływania do popełniania przestępstw.

Prelegenci opowiadali o tym ,co to jest hejt , jakie są jego skutki dla obu stron .Uczniowie z zaciekawieniem  wysłuchali wykładów dotyczących multikulturowego wymiaru społeczeństwa , pomocy i wsparcia w sytuacji zagrożenia , hejtu w sieci ,odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Wiedza , którą otrzymali uczestnicy niewątpliwie skłania do refleksji nad swoim postępowaniem.

https://uniwersytetradom.pl/2023/12/08/inauguracja-kampanii-nie-hejtuje-reaguje/