Skip to main content

DYREKCJA I NAUCZYCIELE ŻEROMSKIEGO NAGRODZENI

12 października 2023 roku w gościnnych progach Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Nauczyciela dla regionu z Delegatury Piotrkowskiej i Skierniewickiej.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Pan Antoni Macierewicz – Marszałek Senior Sejmu RP, Pan Jarosław Brózda – II Wicewojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Dariusz Rogut – JM Rektor Akademii Piotrkowskiej, Pan Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, przedstawiciele powiatowych władz samorządowych oraz dyrektorzy szkół z podanego regionu.

Wydarzenie prowadziła Pani Irena Lesiak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Skierniewicach oraz Pan Tomasz Trzaskacz – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części – w pierwszej zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe, w drugiej nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Obchodom towarzyszył występ artystyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim i chóru II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Piotrkowie Trybunalskim.

Reprezentacja naszej szkoły odebrała niezwykle cenne wyróżnienia i nagrody.

Wśród zebranych najwyższym odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano Panią Annę Pręcikowską – Skoczylas – Dyrektora naszej szkoły, nauczyciela podstaw przedsiębiorczości i przedmiotu biznes i zarządzanie.

Brązowy Krzyż Zasługi przyznano Pani Izabeli Jaciubek – nauczycielce wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Anna Kochanowska – nauczyciel historii, historii i teraźniejszości oraz przedmiotu biznes i zarządzanie.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali trzej nasi nauczyciele: pani Ewelina Cichańska – Szwaczyk – nauczycielka języka angielskiego, Pani Jolanta Gapys – ucząca geografii i wiedzy o społeczeństwie i Pan Zbigniew Sobczyk – wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego.

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymała Pani Marzena Papis – nauczycielka geografii w naszej szkole.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Anna Pręcikowska – Skoczylas otrzymała również nagrodę  Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.