Skip to main content

Na gruncie realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ – zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z  remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 1 lipca 2023 r. do 21 września 2023 r. zostały zakończone roboty w ramach zadania „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w Budynku I-ego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”, przez Wykonawcę robót, tj. JMP EKOBUDOWA PIOTR GWADERA, ul. Kopernika 23/3, 26-300 Opoczno.

 

Ponadto dostarczono następujące wyposażenie na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie:
– 84 szt. googli VR przez firmę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom;
– 19 szt. monitorów interaktywnych przez firmę „Dreamtec” Sp. z o.o., Pl. S;
– 434 szt. tabletów i 64 szt. tabletów graficznych przez firmę Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 562 758,60 zł oraz budżetu państwa w wysokości 2 306 482,74 zł.

Zdjęcie nr 1. Wyremontowana toaleta męska.

Zdjęcie nr 2. Wyremontowana toaleta męska.

Zdjęcie nr 3. Wyremontowana toaleta damska.

Zdjęcie nr 4. Wyremontowana toaleta damska.