Wielka Lekcja Geografii

W mijającym pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 nasi uczniowie uczestniczyli we wspaniałym wydarzeniu WIELKIEJ LEKCJI GEOGRAFII IM. ZBYSZKA ŁUCZAKA.

Tegoroczna edycja lekcji była poświęcona górom, których wielkim admiratorem był jej Twórca, zmarły 15 maja 2018 r. Zbyszek Łuczak, wybitny Łodzianin, twórca i dyrektor Explorers Festival w latach 1999–2017.

Projekt miał na celu kształtowanie pięknych postaw i charakteru młodego pokolenia u progu studiów wyższych oraz popularyzowanie osiągnięć współczesnej nauki i wybitnej dydaktyki.

Celem tegorocznej Wielkiej Lekcji Geografii pt. „Góry – misterium przyrody” było przedstawienie teatru przyrody gór nieożywionej i ożywionej, w tym z udziałem Człowieka. Na ten spektakl złożyły się akty poświęcone genezie gór, ich rzeźbieniu, delikatnej i kapryśnej naturze gór, a także wspaniałym ludziom gór. Narracje przeprowadzili wybitni naukowcy, głównie z uczelni łódzkich i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie patronatem objęli – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. A. Różalski oraz Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ prof. B. Włodarczyk.

W ramach spotkania reprezentacja naszej, w skład której weszli: Adrian Adamus (IIId), Paulina Karbownik (IId KLASA AKADEMICKA SGH), Maciej Kluska (IId KLASA AKADEMICKA SGH), Weronika Konewka (IIId), Justyna Malicka (IId KLASA AKADEMICKA SGH), Julia Śmigiel (IId KLASA AKADEMICKA SGH), Wiktor Świątkowski (IId KLASA AKADEMICKA SGH), Aleksandra Wiktorowicz (IIId), Agata Zięba (IId KLASA AKADEMICKA SGH), Aleksandra Zięba (IId KLASA AKADEMICKA SGH), mogła wysłuchać następujących wykładów:

  • UŁ dr hab. Piotra Czubli: Z głębin oceanu na tatrzańskie wierchy, czyli jak powstają góry;
  • dr Piotra Kłapyta: Jak lodowce zmieniły oblicze rzeźby Tatr – zlodowacenia tatrzańskie w świetle najnowszych wyników badań geomorfologicznych;
  • dr hab. Dominika Kopeć: Dlaczego musimy chronić przyrodę Tatr?;
  • dr Justyny Cząstka-Kłapyta: Kosmogoniczne wątki w kulturze ludów Podtatrza.

Wykłady zostały wzbogacone o piękne wizualizacje dr inż. Jacka Karczewskiego: Górskie fascynacje Zbyszka Łuczaka oraz mgr Małgorzaty Frydrych: Inselbergi, tory, karlingi… – cuda natury na trekkingowym górskim szlaku, czy klasyczne skutki znanych procesów?

Niezwykle miłym akcentem było spotkanie naszych absolwentów, obecnie studiujących na łódzkich uczelniach, zaangażowanych w komitet organizacyjny WIELKIEJ LEKCJI GEOGRAFII.

Udział w wydarzeniu znacząco poszerzył wiedzę naszych uczniów, wzbudził chęć poznawania i odkrywania majestatycznych gór – tych gór, które „uczą pokory, zachwycają, inspirują, porządkują wiele spraw ludzkich, o których można mówić bez końca”.