Skip to main content

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna edycja Międzynarodowej Kampanii GLOBAL MONEY WEEK, trwającej od 18 do 24 marca 2024 roku. Głównym jej celem było zwrócenie uwagi na bezpieczne gospodarowanie pieniędzmi i znaczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń. Wśród tych zagrożeń można wymienić oszustwa finansowe, takie jak podszywanie się pod inną osobę w celu wyłudzenia poufnych informacji (phishing), wykorzystywanie fikcyjnych pośredników usług finansowych (money muling) oraz oszustwa związane z zakupami w Internecie, a także zagrożenia związane z ochroną danych, np. kradzież tożsamości. Szczególnie często ofiarami oszustw finansowych padają osoby młode, co wynika z ich ograniczonych kompetencji finansowych i braku doświadczenia. Z tego powodu bez wahania nasza szkoła przystąpiła do inicjatywy.

W dniach 18 – 24 marca 2024 roku wzięliśmy udział w 5 webinariach poprowadzonych przez przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • 18 marca br.  – SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BANKU? CZY INFLACJA JEST DOBRA DLA NASZEGO PORTFELA? Prelegentka Anna Woźniakowska – Dębiec (Departament Rozwoju Regulacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego) zapoznała słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi – w szczególności czym jest pieniądz oraz czym zajmuje się bank – i zachęciła do dalszego ich poznawania. Uczniowie utrwalili treści dotyczące historii pieniądza, pojęcia: gospodarka naturalna, wymiana towarowa – barter, płacidła, pieniądz kruszcowy, monety, pokwitowania, bilon i banknoty. Omówili podstawowe rodzaje działalności bankowej – przyjmowania depozytów oraz udzielania kredytów. Dowiedzieli się skąd pochodzi nazwa bank, depozyty, kredyty, gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). W końcowej fazie wystąpienia prowadząca podjęła treści dotyczące kart płatniczych i kredytowych, przelewów elektronicznych, płatności mobilnych z wykorzystaniem telefonu lub zegarka np. My Wallet, Blika, a także inflacji.
  • 18 marca br.  – JAK CHRONIONE SĄ ŚRODKI INSTYTUCJI FINANSOWYCH? Prelegentka Barbara Teisseyre – Dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uświadomiła zebranych kiedy występuje upadłość instytucji finansowej i co to oznacza dla jej klientów. Wyjaśniła w jaki sposób chronione są środki finansowe klientów instytucji finansowych oraz komu, na jakich zasadach i jakie środki finansowe zwróci Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Poinformowała, co się dzieje ze środkami finansowymi, które nie zostały objęte gwarancją BFG. Podała wskazówki, co można zrobić, żeby zachować swoje środki.
  • 19 marca br. – SPIRALA ZADŁUŻENIA – JAK W NIĄ NIE WPAŚĆ? Prelegentka Barbara Teisseyre – Dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mocno zaakcentowała z czym się wiąże zadłużenie i jakie są jego konsekwencje. Podpowiedziała, co należy wziąć pod uwagę zadłużając się. Wyjaśniła, czym jest spirala zadłużenia i jak postępować, by w nią nie wpaść. Dała wskazówki, co należy zrobić, jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenia w terminie.
  • 20 marca br. – KONSUMENCKA LEKCJA ASERTYWNOŚCI – JUST SAY NOW. Prelegentki Magdalena Trusińska – starszy specjalista Departamentu Komunikacji i Karolina Śliwińska-Wisłocka – główny specjalista Departamentu Analiz Rynku z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiły scam, czyli internetowe oszustwa (podszywanie się pod znaną osobę, phishing, kradzież tożsamości). Omówiły kryptoaktywa, subskrypcje, czyli pułapki w sieci i wyjaśniły, jak nie wpaść w pułapki – JUST SAY NO! Zaprezentowały spoty UOKiK.
  • 21 marca br. – PUŁAPKI MYŚLENIA – JAK DOKONYWAĆ RACJONALNYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH. Prelegent Mikołaj Kramek – starszy specjalista Departamentu Infrastruktury i Obrotu Giełdowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego omówił myślenie szybkie i wolne oraz nasze podejście do zysków i strat. Następnie metodą case study wyjaśnił, kiedy decydujemy się na podjęcie ryzyka.

Ewaluacja zajęć potwierdziła, że były one bardzo merytoryczne, doskonale przygotowane i niezwykle ciekawe. Ich zakończenie stanowi nasza autorska inicjatywa PRZYSZŁOŚĆ W OSZCZĘDZANIU przygotowana przez Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej stanowiąca przedłużenie założeń Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP. My naprawdę nigdy nie zwalniamy tempa. Żeromski tak już ma – pasjonuje, działa z pasją i rodzi pasję!!!

Marzena Papis, Grażyna Zięba – Zalega