Skip to main content

Wydarzenie jest organizowane w ramach Tygodnia z Konwencją o Prawach Dziecka UNICEF. Wyjście uczestników o godzinie 11.00 z I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żeromskiego 3.