Polecane

Uwaga!

Informujemy, że od dnia 1 września 2021 nastąpiła zmiana adresu e-mail Dyrektora szkoły.

Aktualny adres to: dyrektorlozeromski@wp.pl

Drugi wykład cyklu Akademii Ciekawej Chemii w roku akademickim 2021/2022

17 listopada 2021 roku uczniowie zainteresowani chemią wraz z nauczycielkami tego przedmiotu uczestniczyli online i na żywo, dzięki platformie „Teams”, w wykładzie i pokazach chemicznych. Wykład poprowadził dr Michał Wasiak, a jego temat brzmiał: „Koloidy , czyli co mają ze sobą wspólnego : smog, majonez i greckie Ouzo”.
Dr Michał Wasiak od początku swojej działalności naukowo-dydaktycznej jest zatrudniony w Katedrze Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie na etacie adiunkta. W 2007 obronił na wydziale Fizyki i Chemii UŁ stopień doktora nauk chemicznych. Odbył staże na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy). Tematyka badawcza, którą się zajmuje, obejmuje termodynamikę procesu micelizacji różnego rodzaju związków powierzchniowo czynnych. Główne techniki badań to kalorymetria
i konduktometria. Prowadzi wykłady z Chemii Fizycznej, Chemii Koloidów i Związków Powierzchniowo Czynnych, zajęcia laboratoryjne i konwersatoryjne z Chemii Fizycznej i Ogólnej, Laboratoria Specjalizacyjne. Bierze udział w organizowaniu i prowadzeniu warsztatów w ramach Akademii Ciekawej Chemii od początku ich działalności.
Tematyka wykładu dotyczyła układów koloidalnych. Prelegent w ciekawy sposób przedstawił definicję koloidów, ich rodzaje, strukturę, właściwości, występowanie. Prowadzący wykład przeprowadzał również pokazy dotyczące zjawiska Tyndalla – charakterystycznego dla koloidów oraz napięcia powierzchniowego wody .
Co mają wspólnego smog, majonez czy greckie Ouzo?. To koloidy. Ouzo to grecki napój alkoholowy etanolu z anyżem , który po dodaniu wody tworzy mleczną emulsję bezsurfaktanową. Aby uzyskać tzw. „efekt Ouzo” prowadzący przeprowadził doświadczenie z udziałem mieszaniny etanolu i toluenu , którą wprowadził do wody.
Studentki z Koła Naukowego Chemików „Orbital” przygotowały pięć eksperymentów , które mogliśmy obserwować na żywo:

  1. Chemiczny ogród.
  2. Ruchy Browna.
  3. Dymiąca piana.
  4. Pasta dla słonia.
  5. Lampa lava.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z pokazów chemicznych dołączonych do artykułu . Slajdy z wykładu oraz pokazy doświadczeń z opisem można zobaczyć na stronie internetowej Akademii Ciekawej Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
8 grudnia 2021 roku odbędzie się trzeci wykład na temat: „Chemiczne puzzle – czy cząsteczki mogą łączyć się bez wiązań atomowych?” Wykładowcami będą dr Adam Buczkowski i dr Sylwia Belica.

Renata Sijer, Emila Grochulska

Instytut Kreatywnej Biologii na Uniwersytecie Łódzkim

W piątek 19  listopada 2021 roku młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego w Opocznie (uczniowie z klas:  If, IIf oraz Ic) wzięła udział w cyklicznych wykładach w ramach projektu Instytut Kreatywnej Biologii na Uniwersytecie Łódzkim. Popularnonaukowe wykłady prowadzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, którzy nie tylko specjalizują się w zaproponowanej tematyce, ale także są pasjonatami naukowymi i lubią dzielić się z innymi tym, co wiedzą.
Pierwszy wykład pt. ,,Życie w innym wymiarze. Podążanie za kropką kwantową” wygłosiła pani dr Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka. W ostatnich czasach fizyką kwantową interesuje się coraz więcej ludzi, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie wie, w jaki sposób fizycy kwantowi próbują objaśnić nam rzeczywistość, w której żyjemy na co dzień, to piątkowy wieczór był dobrą okazją do zapoznania się z ich teoriami. Razem przenieśliśmy się do przestrzeni zero-wymiarowej w poszukiwaniu nanostruktur, aby poznać lepiej do czego mogą one nam służyć i jakie mają właściwości. Celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z dziedziny nanotechnologii, rodzajami i właściwościami nanostruktur, ze szczególnym uwzględnieniem nanostruktur niskowymiarowych.
Po krótkiej wędrówce w świat fizyki, niezbędnej do zrozumienia, skąd biorą się niezwykłe właściwości kropek kwantowych, prelegentka przeszła do omówienia możliwości ich zastosowania w biologii i medycynie w charakterze: znaczników fluorescencyjnych in vitro i in vivo, czynników rozpoznających i obrazujących nowotwory, czynników obrazujących  naczynia krwionośne, fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej, czynników kontrastujących w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, nośników leków i wektorów terapii genowej oraz czujników sensorów wewnątrzkomórkowych.
Drugi wykład pt. ,,Rośliny jako obiecująca platforma do produkcji jadalnych szczepionek” przedstawiła nam dr Aneta Gerszberg, która opowiedziała  o wykorzystaniu roślin do produkcji jadalnych szczepionek. Zostaliśmy  przeniesieni w świat genetycznej modyfikacji roślin, których produkty mają nas wspierać terapeutycznie. Ale, czy rzeczywiście ta koncepcja brzmiąca niczym opowieści sci fi ma zastosowanie w medycynie? Czy jest bezpieczna? Czy człowiek ma pełną kontrolę nad tym, co robi? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie usłyszeli podczas prelekcji. W ramach prezentowanego wykładu młodzież  została również  zapoznana z   koncepcją molekularnej uprawy. Aby przybliżyć słuchaczom możliwość produkcji „obcych” białek (o znaczeniu terapeutycznym) w roślinach, pani dr Aneta Gerszberg omówiła  etapy  modyfikacji genetycznej roślin oraz zalety i wady prezentowanego systemu jak również jego porównanie z innymi platformami ekspresyjnymi do produkcji białek rekombinowanych.
Zachęceni tak ciekawą tematyką i formą zdobywania informacji na tematy związane z biologią i naukami jej pokrewnymi z zaciekawieniem i niecierpliwością czekamy na wykłady w przyszłym  miesiącu.

                                                                 Teresa Tępińska , Anna Kumur, Renata Sijer

Dyktando o Pióro Dyrektora Szkoły i tytuł Mistrza Ortografii I LO im. S. Żeromskiego

Dyktando to zabawa, która służy upowszechnieniu znajomości ortografii. W języku bowiem chodzi nie tylko o porozumienie, ale również o jakość, piękno, bogactwo oraz prawdę. To wymaga odrobiny wysiłku i pewnego starania.
Pierwszy etap Dyktanda miał miejsce w środę, 27.10.2021r. Przystąpiło do niego 240 osób ze wszystkich klas… Frekwencja niezwykła…
Dyktando było dla chętnych. Uczniowie pisali w ciszy i w skupieniu, uśmiechali się pod nosem, ewentualnie wąsem. Zmagali się z pułapkami ortograficznymi typu: „Ohydek kontrdżentelmen”, „instruktaż”, „instruktorzy”, „rozhulany chuligan”, „toteż”, „na co dzień” , „mrożący chichot” i tak dalej i tak dalej…
Dyktando popularyzuje staranność ortograficzną, refleksję nad językiem, promuje edukację – co podkreślili uczniowie uczestnictwem i postawą. Brawo, brawo.
Finał Dyktanda miał miejsce 3 listopada. Wzięło w nim udział 17 uczniów.
Zwycięzcy konkursu:
Zdobywczynią Pióra Dyrektora Szkoły i tytułu Mistrza Ortografii I LO im. S. Żeromskiego jest uczennica kl.3 Fg – ZUZANNA WYLON.
II miejsce ex aequo i tytuł Wicemistrzyń Ortografii zdobyły: KLAUDIA
SZPOCIŃSKA -uczennica kl. 3 Ag i ALEKSANDRA SOBOLEWSKA – uczennica kl. I C.
III miejsce ex aequo i tytuł Wicemistrzów Ortografii wywalczyli: JULIA
ZIELIŃSKA – uczennica kl. 3 F i MIŁOSZ WIJATA – uczeń kl. 2 F.
Laury, fanfary i werble dla DEBEŚCIAKÓW ORTOGRAFII 🙂
Jako organizatorki konkursu dziękujemy pięknie wszystkim uczestnikom za udział w Dyktandzie i przyczynienie się tym samym do promowania kultury naszego języka ojczystego.

Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Spotkamy się za rok 🙂
Halina Mikołajczyk, Iwona Pęczek

Wykłady popularno – naukowe w ramach projektu Instytut Kreatywnej Biologii na Uniwersytecie Łódzkim

29. 10. 2021 młodzież ucząca się biologii na poziomie rozszerzonym z klas: IC, IF oraz IIF w ramach projektu ,,Instytut Kreatywnej Biologii” wzięła udział w zajęciach popularyzujących biologię, przyrodę, ekologię i zagadnienia medyczne, organizowanych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Wykłady i warsztaty, które propagują kreatywność młodego człowieka, zachęcają do rozwijania zainteresowań i pasji, będą odbywać się cyklicznie od października 2021 r. do czerwca 2022r. (w chwili obecnej w wersji online).
Na spotkaniu inaugurującym projekt, uczniowie mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących wykładów.
I wykład: ,,Kwiaty w komórkach” wygłosiła dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ (Katedra Mikrobiologii Molekularnej). Tematem były niespodzianki, jakich możemy się spodziewać po tym, jak do naszego organizmu dostaną się ,,niezaproszeni goście”. Uczniowie poznali odpowiedzi na pytania: jak sobie z nimi radzić? czy mamy z nimi walczyć, czy może się zaprzyjaźnić. Prelegentka dużą część swojego wykładu poświęciła niebezpiecznej toksoplazmozie wywoływanej przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Podkreśliła, jak ważne są szczepionki w walce z chorobami zakaźnymi.
II wykład: ,,Pszczoły w mieście” przedstawił dr Piotr Jóźwiak (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii). Przybliżył uczniom prowadzenie gospodarki pasiecznej na terenach zurbanizowanych. W bardzo ciekawy sposób przedstawił podstawowe zagadnienia z zakresu biologii pszczoły miodnej, prac pasiecznych w ciągu roku, ale również problemów z zakresu funkcjonowania pasieki w mieście, takich jak jej lokalizacja oraz rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne przy jej zakładaniu. Zwrócił również uwagę na korzyści wynikające z istnienia pasieki w mieście dla lokalnej społeczności np. zapylanie roślin, produkcja miodu czy funkcja edukacyjna, a także dla populacji samych pszczół np. środowisko wolne od pestycydów oraz duża różnorodność roślin na terenach zielonych miast, a co za tym idzie – zróżnicowane źródła pokarmu. Poruszone zagadnienia poparte zostały przykładami funkcjonujących z powodzeniem pasiek prowadzonych w dużych zagranicznych miastach takich jak Nowy Jork, Londyn, Paryż, jak również miastach polskich np. Katowice czy Łódź.
Na koniec, pomimo późnej godziny, uczniowie zaciekawieni tematem zadawali wiele pytań, na które pan doktor bardzo chętnie odpowiedział.
Mamy nadzieję, że te pierwsze, dające do myślenia zajęcia zachęcą młodzież do uczestniczenia w kolejnych wykładach w przyszłym miesiącu.

Teresa Tępińska, Anna Kumur, Wojciech Grochulski

„Fascynująca Fizyka”

W dniu 27 października 2021 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazach popularnonaukowych „Fascynująca Fizyka” w formie online. Organizatorem tego wydarzenia był Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Na początku
spotkania, wszystkich uczestników powitał Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej prof. dr hab. Tadeusz Lesiak i przedstawił program pokazów.
Młodzi pracownicy naukowi Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zaprezentowali i omówili szereg fascynujących doświadczeń z fizyki związanych min.: z ciśnieniem, prawem Bernoulliego, próżnią, żyroskopem, nadprzewodnictwem.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział i z niecierpliwością czekamy na kolejne pokazy.

A.Mazur, G.Mazur, J.Grabowski