flaga

Faktem jest, że Zespół Szkół Ogólnokształcących prowadzi bogaty program projektów międzynarodowych, bez wątpienia najbogatszy w rejonie. Organizujemy programy wymiany uczniów ze szkołami w Niemczech i we Włoszech, uczestniczymy w programie  Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Turcji, realizujemy warsztaty językowe w Londynie. A ponieważ jesteśmy szkołą ambitną, stawiającą na rozwój naszych uczniów i umożliwianie im korzystania z nabywanej wiedzy w praktyce oraz otwierania się na świat i poszerzania horyzontów, dzięki wsparciu pani dyrektor Małgorzaty Mróz-Dudy oraz zaangażowaniu pani Kariny Lareckiej, zakwalifikowaliśmy się do programu Bliżej siebie i projektu  Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. 

Po raz kolejny nawiązaliśmy kontakt z rówieśnikami z Bliskiego Wschodu, ale po raz pierwszy są to młodzi ludzie z Izraela.

Program jest wynikiem zobowiązań umowy między Rządem RP a rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, a jego celem jest przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji wspólnych spotkań młodzieży, a w przyszłości również wymiany młodzieży. Ważne jest, by młodzi Izraelczycy odwiedzający nasz kraj mogli obok wizyt w miejscach związanych z Zagładą, zapoznać się ze wspólną historią Żydów i Polaków. Organizacja spotkań w polskich szkołach służyć ma konfrontacji różnych punktów widzenia oraz ograniczaniu i przezwyciężaniu funkcjonujących stereotypów i mylnych wyobrażeń.

Uczniowie biorą udział w ceremoniach w miejscach pamięci, a także w warsztatach umożliwiających budowanie zrozumienia i przyjaźni między młodzieżą obu krajów. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń, przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o relacjach polsko-żydowskich oraz budowania stałej współpracy między szkołami. Dla polskich uczniów to również doskonała okazja aby w praktyce wykorzystać swoją znajomość języka angielskiego.

Nauczycielka języka angielskiego- pani Karina Larecka została zakwalifikowana do udziału w dwutygodniowym seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie ukończyła 100 godzinne szkolenie oraz została szkolną koordynatorką spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

9 października 2014 roku przybyło do nas 63 uczniów z Kalay High School wraz z nauczycielami. Po oficjalnym powitaniu gości przez Dyrekcję Szkoły  oraz Starostę p. Marka Ksytę, wysłuchaliśmy hymnów obu krajów, obejrzeliśmy prezentacje szkoły polskiej i izraelskiej oraz prezentację na temat bogatej i wielowiekowej historii ludności żydowskiej na ziemiach opoczyńskich. Wielu uczestników spotkania zaskoczył fakt, że w połowie XIXw. społeczność żydowska stanowiła ponad 60% całkowitej populacji ludności Opoczna.

Uczniowie ZSO przygotowali również program artystyczny, w którym pokazując swoje talenty , udowodnili, że nie tylko śpiewają, grają i tańczą, ale potrafią nawet recytować wiersze w języku jidysz.

Dzięki uprzejmości Muzeum Regionalnego  nasi goście mogli obejrzeć wystawę na temat dziejów ludności żydowskiej Opoczna, wypożyczoną do naszej szkoły.

Integralną częścią spotkania były warsztaty integracyjne i merytoryczne  przeprowadzone w sześciu grupach, z których każda liczyła dziesięciu uczniów izraelskich i dziesięciu polskich. Warsztat merytoryczny dotyczył pracy z materiałami źródłowymi, którymi były fragmenty pamiętników pisanych przez dzieci w okresie Holokaustu.

Chcieliśmy aby uczniowie z Izraela mogli  zobaczyć część miasta związaną z kulturą żydowską, – w spotkaniu uczestniczył również chłopiec, którego rodzina mieszkała kiedyś w Opocznie. Zobaczyliśmy budynek, gdzie  mieściła się synagoga, a także udaliśmy się pod tablicę upamiętniającą transport Żydów opoczyńskich do niemieckiego obozu zagłady w Treblince, gdzie Izraelczycy zmówili modlitwę za zmarłych.

Na pamiątkę pierwszego spotkania młodzieży polsko-izraelskiej  w naszej szkole, zasadziliśmy wspólne drzewo.

Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących po raz kolejny udowodniła, że potrafi godnie reprezentować nasz kraj podczas spotkań międzynarodowych. Uczniowie pokazali  również, że bardzo dobrze radzą sobie z komunikacją w języku angielskim, co potwierdza wysoką skuteczność nauczania tego przedmiotu w naszym  liceum.

Goście z Izraela serdecznie podziękowali za tak ciepłe przyjęcie i za organizację spotkania, wyrazili chęć przyjazdu w przyszłym roku, a także zaprosili naszych uczniów do wizyty w ich szkole.

Za pomoc w przygotowaniu imprezy podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów zaangażowanych w organizację spotkania i udział w warsztatach, a w szczególności do: Agnieszki Kaczmarek, Weroniki Knap, Malwiny Zielińskiej i Czarka Szulca, oraz do nauczycieli: Katarzyny Kobierskiej, Julii Grabskiej, Kariny Nojek, Magdaleny Stańczyk, Anny Martyki, Marty Pawlik-Prejs oraz Jacka Plucińskiego.

Podziękowania składamy również dla:

Muzeum Regionalnego w Opocznie,

Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,

Starostwa Powiatowego w Opocznie,

Urzędu Miejskiego w Opocznie,

Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Karina Larecka

Przewodniczący – Tomasz Bolek – kl. 1c
Zastępca Przewodniczącego – Oskar Lasota – kl. 3c
Skarbnik – Aleksandra Wieczorek – kl. 3f
Protokolant – Maciej Michałowski – kl. 2c

Sekcja Fotograficzna
Koordynator Sekcji – Kinga Mantorska 
        -Karolina Madej
        -Martyna Chochuł 

Sekcja Dziennikarska
Koordynator Sekcji – Dominika Panfil
        -Julka Karasińska 
        -Ola Szpocińska 

Sekcja Muzyczna
Koordynator Sekcji – Kuba Majsterek
         -Patryk Białecki

Sekcje SU

W związku ze zbliżającym się Świętem Patrona,

p. Anna Waśkiewicz o raz p. Jacek Pluciński

zapraszają chętnych uczniów

do współpracy przy przygotowaniu występu artystycznego.

Wszystkich śpiewających prosimy o zgłoszenie się do wykonania następujących utworów:

1.  Sława Przybylska – Gdzie są kwiaty z tamtych lat?

2.  Bezczel ft. Zeus – Siła umysłu #Joseph_Murphy

3.  „O Mio Babbino Caro”

4.  Bisquit „Kino”

5.  Oranżada “Koniec świata”

6.  Maria Peszek – „Padam”

7.  „Rzeka” Martyna Jakubowicz

8.  Perfect – „Wszystko ma swój czas”

asd

fgh

Zadanie pn. Utworzenie pracowni „Eko-Żerom”
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie

realizowane i współfinansowane przez Powiat Opoczyński,
dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

W 2014 r. w gronie laureatów Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia” znalazł się wniosek Powiatu Opoczyńskiego o przyznanie dotacji na zadanie pn. Utworzenie pracowni „Eko-Żerom” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie. Została przyznana dotacja w wysokości 30 800,00 zł przy 39 108,00 zł wartości całkowitej zadania.

W ramach realizacji zadania utworzenia pracowni ekologicznej zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Doposażenie pracowni dzięki pozyskanemu dofinansowaniu podniesie efektywność zajęć z przedmiotów przyrodniczych w zakresie treści ekologicznych i sozologicznych. Zakupione pomoce dydaktyczne umożliwią stosowanie różnorodnych form pracy uczniów i pozwolą na organoleptyczne badanie czynników środowiska. Zakupiony sprzęt umożliwi wizualizacje treści nauczania, zapewniając wysoki poziom nauczania i intensyfikując możliwości kształtowania postaw ekologicznych u młodzieży. Przekazywanie informacji z wykorzystaniem nowych technologii ma dziś kluczowe znaczenie w nauczaniu. Przeprowadzony remont jak i nowe elementy wyposażenia zapewnią komfort przebywających w niej osób oraz korzystnie wpłyną na estetykę sali. Nowopowstała pracownia ekologiczna dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wspierać będzie proces pogłębiania wiedzy ekologicznej oraz zwiększy zainteresowanie młodzieży tematyką ochrony środowiska.

Wszelkie informacje o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępne pod adresem:
www.zainwestujwekologie.pl