XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy Światu Pokój”

Katarzyna Grzybek, uczennica klasy IId naszego liceum, została wyróżniona udziałem w wystawie pokonkursowej w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „DARUJMY ŚWIATU POKÓJ”.

Na konkurs wpłynęło 1147 prac, w których młodzi ludzie wypowiedzieli się na temat otaczającej rzeczywistości  i próbowali podpowiedzieć, jak postępować, by uczynić świat piękniejszym i spokojniejszym, dobrym i przyjaznym.

Cieszymy się, że w gronie nagrodzonych znalazła się Kasia, która wykonała pracę prezentującą twórczość afirmującą życie, miłość, przyjaźń, radość oraz poszanowanie godności  drugiego człowieka. Gratulujemy.

Opiekunem uczennicy jest Pani Marzena Papis- nauczyciel geografii
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Konkurs Fotograficzny „Tu też są ciekawe miejsca”

To, że ziemia opoczyńska jest piękna wszyscy wiemy, jednak nie każdy z nas potrafi ukazać, opisać jej piękno. Z sukcesem zadanie to wykonała ANITA KOWALCZYK, uczennica klasy Ic naszego liceum, uzyskując II miejsce w Konkursie Fotograficznym „Tu też są ciekawe miejsca”.

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Jego celem było przybliżenie piękna przyrody, kultury i krajobrazu Województwa Łódzkiego oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej i przyrodniczej oraz budowanie postawy proekologicznej. Anita wykonała piękną pracę, której nadała tytuł „Polana wrzosów”.

Gratulujemy Anicie i jej bliskim ogromnego sukcesu. Życzymy, aby dalej zatrzymywała w kadrze niezwykłe krajobrazy, ukazywała niewidzialne światło.

Opiekunem uczennicy jest Pani Marzena Papis- nauczyciel geografii
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

Dzień Edukacji Narodowej

Niecodzienne spotkanie odbyło się  13 października 2016 roku w murach I Liceum Ogólnokształcącego.  Tego dnia wśród zaproszonych gości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pana Posła na Sejm RP Roberta Telusa, starosty opoczyńskiego Józefa Roga, wicestarosty opoczyńskiego Marcina Baranowskiego oraz przedstawiciela Rady Rodziców pana Andrzeja Śmigla zaproszeni także zostali dawni profesorowie i pracownicy liceum. Od lat nie odbyło się tak wzruszające spotkanie. Swoją obecnością zaszczycili nas: wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Pani Anna Caban, Fudalej Stefan, Barański Józef, Plaskota Eulalia, Śmiszek Krystyna, Kądziela Jerzy, Kądziela Halina, Waśkiewicz Maria, Pietrus Joanna, Socha Barbara, Wolska Krystyna, Stępień Joanna, Brola Maria, Zalega Marianna, Baran Janina, Stempniak Antoni, Banaś Alicja, Karp Elżbieta,  Tokarska Krystyna.

Uroczystość uświetnił występ uczniów pod kierunkiem pana Jacka Plucińskiego. Młodzież zabrała nas w podróż dookoła świata wśród przepięknie zaśpiewanych piosenek w różnych językach. A po wspólnym obiedzie wszyscy wyruszyli w sentymentalną podróż wspominając dawne lata. I tak przeszłość spotkała się z przyszłością, wieloletnia tradycja szkoły z postępem. Ale, co wyjątkowe,  zapał nauczycieli uczących w tej szkole nadal pozostał ten sam. Wśród wzruszeń, niekończących się podziękowań dla pani dyrektor Moniki Kluski oraz spotkań dawnych profesorów i pracowników szkoły z obecnymi (często ich wychowankami) wszyscy mieli poczucie łączności pokoleń, wspólnej podróży, której celem jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie wiedzy. Ale nie tylko, bo młodzież uświadomiła nam jak ważne jest zdobywanie nowych doświadczeń, a starsze pokolenie jak ważna jest pamięć i tradycja. Dzięki temu to wyjątkowe spotkanie zostanie na długo w naszych sercach, bo przecież jakości podróży nie mierzy się w przejechanych kilometrach, ale w liczbie przyjaciół, którzy nam sprzyjają.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy.

Uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej

12 października 2016 w Restauracji Słoneczny Dwór odbyła się uroczystość z okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Starosta Józef Róg podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty  za trud codziennej pracy. Życzył wszystkim dużo satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz pomyślności w życiu osobistym.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze powiatu wręczyły nagrody i listy gratulacyjne za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat. Nagrody starosty otrzymały: pani Dorota Szulc i Marta Pawlik-Prejs. Pani dyrektor Monika Kluska wręczyła także nagrody swoim pracownikom. Nagrodzeni zostali: Bodasiński Robert, Czajkowski Krzysztof, Grochulska Emila, Jaciubek Izabela, Jankowska Katarzyna, Kobierska Katarzyna, Mazur Anna, Mazur Grażyna, Niewadzi Katarzyna, Papis Marzena, Pęczek Iwona, Świderska Edyta, Wijata Aneta.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto także konkurs „Wychowawca Roku Powiatu Opoczyńskiego  2016”, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych tytuł wychowawcy powiatu opoczyńskiego zdobyła  nauczycielka naszej szkoły pani Anna Waśkiewicz.

Uroczystość wspaniale poprowadzili: Aleksandra Michałowicz i Krzysztof Sobolewski. Piękne piosenki zaśpiewały Joanna Błażejewicz i Aleksandra Kowalczyk. To wszystko pod kierunkiem pani Marty Pawlik- Prejs.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!