Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

odbędzie się 1 września 2015 roku o godzinie 9.00

na hali sportowej.

Obowiązuje strój galowy.

Zapraszamy!

19 czerwca 2015 roku o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego wystawiła sztukę pod tytułem „Twoje 5 minut”.

Koło Kabaretowo-Teatralne „Spontan”, które działa już 10 lat w ZSO, pod opieką p. Marty Pawlik-Prejs oraz formacja taneczna „Zahra Fitness” pod kierunkiem p. Katarzyny Niewadzi przygotowały prawdziwą ucztę dla miłośników sztuki. W ramach zachęcenia młodzieży i w ramach propagowania w środowisku uczniowskim kultury nieco innej niż popularna zaprosili wszystkich chętnych na premierę sztuki.

Dzięki przychylności dyrektora Miejskiego Domu Kultury p. Zdzisława Miękusa młodzież mogła zaprezentować na scenie swoje nieprzeciętne umiejętności aktorskie, recytatorskie, wokalne i taneczne. Sala wypełniona była po brzegi. Tematem sztuki było ukazanie młodego człowieka i współczesności przez pryzmat telewizyjnego show. Gra pozorów, zagadkowe czarne pudełko ze skrywaną tajemnicą w środku… Niesamowicie i tajemniczo z puentą i pytaniem, na które publiczność musi sama sobie odpowiedzieć. Jaka drogę ja wybiorę?

W przedstawienie była zaangażowana publiczność, a innowacyjne sceny z jej udziałem i efekty świetlne spowodowały, że publiczność reagowała entuzjastycznie na to, co się dzieje na scenie i poza nią. W główne role wcielili się: Aleksandra Michałowicz (rola matki), Anna Cieślik (rola Iwony) i Dawid Milczarek (Izydorek). Brawurowo odegrały swoje role Patrycja Pęczek i Aleksandra Kmita (prowadzące telewizyjne show) oraz Zuzanna Kowalczyk i Karolina Gajewska. Występ uświetniły wspaniałe, tańczące dziewczyny z „Zahra Fitness” w fantastycznych układach tanecznych: Agnieszka Barul, Aleksandra Białas, Ilona Chmielińska, Karolina Gajewska, Aleksandra Kmita, Kinga Kołacz, Katarzyna Lewoca, Oliwia Madej, Dominika Marzec, Patrycja Pęczek, Aleksandra Plucińska, Joanna Rutowicz, Wioletta Stefańska, Magdalena Wolowska, Karolina Wójcik oraz wspaniali tancerze Arkadiusz Fornal i Alan Franas. Wszystkim występującym dziękujemy za niesamowite przeżycia i wspaniałą grę na scenie.

Zgodnie z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi wprowadzania działań antydyskryminacyjnych w szkołach, ZSO zakwalifikował się do programu Szkoła Równego Traktowania organizowanego  przez Fundację Centrum im. prof. B. Geremka w Warszawie.

W programie uczestniczyło tylko 60 szkół z całej Polski.

29 maja uczestniczki i uczestnicy projektu „Szkoła równego traktowania” odebrali z rąk Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej odznaki „Szkoły równego traktowania”.  Było to wyróżnienie za szkolne projekty antydyskryminacyjne, prowadzone w szkołach w całej Polsce w ostatnich miesiącach.

W listopadzie 2014 roku oraz styczniu 2015 nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w projekcie „Szkoła równego traktowania” szkolili się w zakresie identyfikowania zdarzeń mających charakter dyskryminacyjny, jej skutków i związanej z nią przemocy, poznali obowiązujące mechanizmy prawne. Warsztaty dotyczyły również postrzegania dyskryminacji z perspektywy ofiar, sprawców i świadków oraz reagowaniu na nią. Uczestniczki i uczestnicy rozwijali swoje kompetencje komunikacyjne oraz umiejętności zarządzania sytuacjami konfliktowymi. Ważnym elementem szkolenia było projektowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w placówce oświatowej. Naszą szkołę reprezentowały: pani Karina Larecka i pani Katarzyna Kobierska.

Po przeszkoleniu uczestniczki i uczestnicy realizowali inicjatywy w swoich szkołach i społecznościach lokalnych. Konferencja w Sejmie była podsumowaniem tych działań. Miała również na celu nagrodzenie osób zaangażowanych w lokalne działania. Uroczystość odbyła się w Sejmie RP po patronatem Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej.  „Chciałabym, żeby polska szkoła, ale także wszystkie Polki i Polacy byli bardziej tolerancyjni. Każdy z nas ma prawo do życia w zgodzie z własnym potencjałem” – mówiła Wicemarszałkini podczas konferencji.

Szkolne projekty dotyczyły najróżniejszych obszarów i wykorzystywały rozmaite narzędzia i sposoby aktywizacji.

W efekcie tych działań powstanie broszura zawierające przykłady dobrych praktyk oraz rekomendacje dla osób pragnących organizować przedsięwzięcia antydyskryminacyjne w szkołach.

„Są takie chwile w życiu szkoły, które pamięta się już zawsze. Szczególnie cenne są te, które wiążą się ze spełnieniem marzeń. W sferze marzeń corocznie są najlepsze wyniki pracy edukacyjnej, w sferze marzeń znajdują swoje miejsce inwestycje i możliwość spełniania oczekiwań wszystkich związanych ze szkołą: uczniów i ich rodziców, nauczycieli i pracowników, partnerów samorządowych oraz instytucji i organizacji wspomagających pracę szkoły. Wszystkim z całego serca dziękuję. Corocznie wiele z marzeń spełnia się dzięki tym, dla których ta szkoła istnieje przede wszystkim. W dniu dzisiejszym spełnia się kolejne marzenie – spotkanie z absolwentami szkoły, którzy po latach ponownie odwiedzają mury swojej Alma Mater” (…)  Przychodzi taki czas w życiu każdego z nas, gdy wspomnienia stają się ważne. Z każdym rokiem coraz bardziej, aż wreszcie wypełniają nas, wzruszają i uszczęśliwiają. Nagle dostrzegamy jak bogate jest nasze życie, jak długą drogę przebyliśmy, co dało nam siłę by być tu, gdzie jesteśmy obecnie. Znaczną część tych wspomnień zajmuje okres edukacji szkolnej. Najważniejsze wreszcie okazują się lata spędzone w liceum.  Gdy czuliśmy się już dorośli, gdy rozwijały się nasze zainteresowania, gdy precyzowały się marzenia o przyszłości, gdy często po raz pierwszy poważnie angażowaliśmy się uczuciowo. To w tym okresie zawiązywały się trwające po dziś dzień przyjaźnie. Nawet wspomnienie porażek szkolnych obecnie jest cenne, a nawet miłe.

            Egzamin maturalny – emocje, wzruszenia, zwątpienia. Ale nie dla nauczycieli, którzy znali prawdę – wiedzieli, że damy radę. Po maturze zaczęła się lawina zdarzeń. I nagle przychodzi refleksja. Co spowodowało, że jestem tu, gdzie jestem. Olśnienie i  już wiem. To ten bieg zdarzeń, które tyle mnie nauczyły. Myśli  zawzięcie krążę wokół ukochanej szkoły. Wracam do murów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Opocznie. To tutaj działo się to, co dało  największą siłę.  Wielu absolwentów w duchu nieraz wyznało: Kocham tą szkołę. Jestem jedną  z tych absolwentek”

 

Tymi słowami pani dyrektor Małgorzata Mróz-Duda powitała wszystkich obecnych na uroczystościach – zaproszonych gości oraz ponad 700 absolwentów. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. wicemarszałek Sejmu RP p. Elżbieta Radziszewska, poseł na Sejm RP  pan Robert Telus, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego – pan Marek Mazur, dyrektor departamentu kultury i edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pani Małgorzata Kania, Wicekurator Oświaty w Łodzi pan Konrad Czyżyński, pani Ewa Michalak – starszy wizytator KO w imieniu Wojewody Łódzkiego, Starosta Opoczyński pan Józef Róg, Burmistrz miasta i gminy Opoczno pan Rafał Kądziela, wicestarosta Opoczyński pan Marcin Baranowski, przewodnicząca Rady Powiatu pani Maria Chomicz, wiceburmistrz miasta i gminy Opoczno pan Andrzej Kacprzak, wieloletni dyrektor LO pani Anna Caban, były dyrektor LO pan Eugeniusz Łączek, dyrektor COS w Spale pani Barbara Klatka, księża absolwenci, z których 15 na czele z Księdzem Biskupem Henrykiem Tomasikiem celebrowało niezwykle uroczystą Mszę Świętą, liczni sponsorzy uroczystości, dyrektorzy szkół, przedszkoli i licznych instytucji oraz najważniejsi w tym dniu absolwenci.

Po Mszy Świętej korowodem rzesze uczestników przeszły przed budynek szkolny, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika-odlewu z brązu postaci Żeromskiego siedzącego na ławce. Jest to dar od sponsorów oraz absolwentów z okazji Zjazdu i Jubileuszu 70-lecia. Piękny dar dla kolejnych pokoleń. Następnie wszyscy zwiedzali Izbę Tradycji Szkoły przeniesioną do świetlicy szkolnej. Wzruszeń było co niemiara. Tam też liczni z gości pozostawiali wpis w Księdze Pamiątkowej. Kolejnym punktem uroczystości była część oficjalna i artystyczna na hali sportowej. W części oficjalnej przypomniano niezwykłą historię szkoły (do pobrania ze strony www), wręczono wykonane na tą okazję przez Ceramikę Paradyż ceramiczne obrazy oraz monografię szkoły w fotografiach. Zostały one wręczone gościom, byłym dyrektorom szkoły oraz sponsorom. Po przemówieniach i podziękowaniach nastąpiła część artystyczna prowadzona przez absolwenta szkoły, dziennikarza radiowego i pracownika UMiG Opoczno pana Jerzego Misiurskiego. Był to niezwykły koncert w wykonaniu utalentowanych artystycznie absolwentów szkoły. Po części artystycznej i poczęstunku wspomnieniom nie było końca. Absolwenci zwiedzali szkołę i spotykali się w klasach. A o 1900 190 z nich brało udział w Balu Absolwenta w Słonecznym Dworze. Wielu potwierdzi, że na tak udanej imprezie jeszcze nie był. Największe hity 50-lecia nie dawały usiedzieć za stołami. Parkiet cały czas wypełniony był kilkoma pokoleniami ludzi związanych z Żeromskim. O 2400 zaś 100 par odtańczyło poloneza, prowadzonego przez Edytę Szott, Przemysława Szota, Małgorzatę Mróz-Dudę i Roberta Sędkowskiego. Było wspaniale. Chwile spotkań, wzruszeń, uniesień i salwy radosnego śmiechu długo będą jeszcze brzmieć w murach Żeromskiego. Zapraszamy za 5 lat!