Menedżerskie webinarium

8 października 2018 roku uczniowie Id KLASY AKADEMICKIEJ SGH uczestniczyli w ambrozyjskim webinarium „Sprawny menedżer – manipulator i hochsztapler, czy człowiek z misją i zasadami?” prowadzonym przez dr Albert Tomaszewski.

Wykładowca zaprezentował zróżnicowane techniki wpływu społecznego stosowane w marketingu, a wśród nich:

 • technikę wzajemności (nazywaną również zasada rewanżu; spotykamy się z nią podczas degustacji, prezentowania darmowych próbek, rozdawania materiałów promocyjnych czy konkursów z nagrodami);
 • technikę społecznego dowodu słuszności (opiera się ona na mechanizmie konformizmu; jednym z jej przejawów jest chociażby liczba polubieni na Facebooku);
 • technikę lubienia i sympatii (chętniej spełniamy prośbę osób, które darzymy sympatią);
 • technikę autorytetu (często jest wykorzystywana w reklamach, w których występują różnego rodzaju specjaliści udzielający porad);
 • technikę niedostępności (np. edycje limitowane, oferty „last minute”);
 • technikę zaangażowania się i konsekwencji (sugeruje, że jeśli zaangażowałem się w coś, to będę kontynuował to działanie);
 • technikę prośby;
 • technikę groźby;
 • technikę maksymalizacji własnego interesu;
 • technikę kontrastu.

Dr Albert Tomaszewski podkreślił, że skuteczny menedżer musi mieć zasady. Przestrzegł przyszłych menedżerów w czterech sformułowaniach:

 • „władza daje korzyści, ale i kosztuje;
 • nie ma władzy bez ludzi;
 • władza może zniszczyć;
 • władza daje wolność, ale może być pułapką”.

Przywołał słowa Lorda Acletona, że „Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie”. Podkreślił, że w pracy menedżera nie da się uciec od technik społecznego wpływu. Trzeba je jednak stosować z inteligencją i wyczuciem.

Pierwsze tegoroczne webinarium okazało się dla młodzieży bardzo interesujące i miejmy nadzieję, że takie będą również kolejne.

Aktywni dla środowiska

W dniach 16 – 22 września 2018 zaangażowaliśmy się w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Celem kampanii było zachęcenie młodzieży do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybierania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu. Kulminacyjnym punktem działań był Europejski Dzień bez Samochodu, który odbył się 22 września 2018 roku. Zainteresowani uczniowie klasy IIc przygotowali się do niego bardzo solidnie. W ramach zajęć z geografii zrealizowali projekt badający stopień obciążenia dróg na terenie Opoczna i okolic oraz dokonali oceny wykorzystania paliwa w Europejskim Dniu bez Samochodu. Z przeprowadzonych obserwacji bezpośrednich oraz wywiadów ustalono, że w tym dniu znacznie mniej samochodów tankowało niż tradycyjnie bywało to w soboty. W godzinach 12.00 – 13.00 na stacji Orlen w Opocznie zatankowało 86 samochodów, na stacji Petro już tylko 27 samochodów (w tym 2 ciężarówki i jeden ciągnik). Na stacji w Bielowicach odnotowano 12 pojazdów tankujących.

W dzisiejszych czasach korzystanie z pojazdów wydaje się koniecznością. Wszechobecny pośpiech przesłania troskę o środowisko. Jak napisał Antoni Kępiński „Ludzie spieszą się w pracy, dlatego niedbale ja wykonują; spieszą się w używaniu życia, dlatego jego smaku nie odczuwają; spieszą się w odpoczynku, dlatego nie mogą wypocząć”. A może warto wzorować się na Rzymianach „Festina lente”. Warto włączać się w takie akcje, które podnoszą naszą świadomość ekologiczną. Brawo dla uczniów klasy IIc, a szczególnie dla Martyny Bańczyk, Emilii Płuciennik, Kacpra Zięby, Dominika Stępnia i Macieja Sadzikowskiego!!!

 

Senat i Rektor SGH zaprosili nas

3 października 2018 na zaproszenie Rektora i Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiciele klas akademickich z naszej szkoły z Id i IIIc wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Senatu inaugurującym 113 rok akademicki na tej najlepszej i najstarszej uczelni ekonomicznej w naszym kraju. Wydarzenie było eminentne. W auli spadochronowej uczelni przywitała nas koordynatorka Programu KLASA AKADEMICKA SGH – p. Kamila Skolimowska – Piechowiak, która przeszła z nami na aulę główną. Zajęliśmy wygodne miejsca na drugiej kondygnacji, na wprost sceny głównej. A teraz ad rem.

Po odśpiewaniu hymnu Uczelni oraz Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał Jego Magnificencja Rektor SGH prof. Marek Rocki. Na wstępie przywitał zebranych, wśród których byli przedstawiciele władz – parlamentarzyści, samorządowcy (sekretarz stanu Adam Kwiatkowski, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, poseł Zbigniew Gryglas), partnerzy i przedstawiciele SGH (Wojciech Haase z Banku Millennium, doktorzy honoris causa, kierownictwo Santander Consumer Bank, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Zarządu Polskiej Spółdzielczości, Prezes Fundacji Polskiego Godła, Prezes Stowarzyszenia Polska – Francja, Prezes Fundacji ds. Rozwoju, Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Dyrektor Wymiany Akademickiej, dyrektorzy licznych warszawskich muzeum), w tym rektorzy innych uczelni (z Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechniki Warszawskiej i wielu innych znanych college konserwatorium), ambasadorowie (Kazachstanu, Kuby, Armenii) oraz przedstawiciele wielu instytucji współpracujących (przedstawiciele misji dyplomatycznej, licznych fundacji).

Po powitaniu wszyscy upamiętnili chwilą ciszy zmarłych w okresie wakacyjnym pracowników lub absolwentów SGH. Następnie będący przy głosie rektor SGH pogratulował studentom pierwszego roku świadomej decyzji, jaką był wybór dobrych studiów. Poinformował zebranych o ważnych dla uczelni wydarzeniach: przyznaniu dwóch istotnych wyróżnień – Polskiej Akademii Akredytacyjnej dla studiów na kierunku finanse i rachunkowość oraz logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrożyły strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych. Ogłosił także, że jeden z liderów branży technologicznej – firma Samsung – przystąpiła do Klubu Partnerów. Rektor Marek Rocki zarysował też kierunek zmian, związanych z reformą systemu szkolnictwa wyższego i nauki: – „Przygotowani jesteśmy dzięki dobrym decyzjom w latach 90. Wykorzystamy szansę nowego prawa, zachowując dotychczasową strukturę kolegiów”. Zapowiedział też utworzenie jednej szkoły doktorskiej. Kończąc wypowiedź Jego Magnificencja Rektor prof. Marek Rocki zwrócił uwagę, że uczelnia skupia autorytety międzynarodowe. Życzył, by nadchodząca intelektualna przygoda była drogą kształcenia liderów, dała podstawy wszechstronnej edukacji, była przejawem troski o najwyższa jakość. Wszystkim zebranym studentom, w tym przedstawicielom klas akademickich SGH złożył życzenia wytrwałości, pomysłowości, uporu w realizacji.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zawierający słowa uznania dla pozycji SGH, odczytał sekretarz stanu Adam Kwiatkowski. Wręczył także pracownikom uczelni odznaczenia państwowe. Pogratulował dorobku intelektualnego oraz osiągnięć edukacyjnych.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz swoje wystąpienie kierowała głównie do studentów, podkreślając, że to od nich zależy kształt przyszłej Rzeczypospolitej. Przed studentami bowiem najciekawsze lata rozwoju i zdobywania wiedzy, nie tylko od wykładowców, ale także w toku wzajemnych dyskusji i inspiracji: – „Kroczycie w cieniu Akademosa, a to zobowiązuje do dążenia do prawdy”. Minister Emilewicz doceniła rolę SGH dla rozwoju polskiej gospodarki: – „Dzięki takim uczelniom jak SGH udaje się przyciągnąć do Polski inwestorów zainteresowanych kapitałem ludzkim”. Mówiła także, że bogata tradycja polskiej szkoły ekonomicznej inspiruje do odważnego kształtowania nowoczesnej gospodarki na fali 4. rewolucji przemysłowej.

List wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina przypominający założenia reformy, w tym przekonanie, że wraz ze zmianami systemowmi musi wzrosnąć finansowanie nauki, przeczytał poseł Zbigniew Gryglas. Przekazał także symboliczny czek na kwotę ponad 12 milionów złotych dotacji inwestycyjnych dla SGH w postaci dwuletnich obligacji skarbu państwa. W imieniu Klubu Partnerów nowego roku akademickiego pełnego innowacji życzył Wojciech Haase z Banku Millennium. Zauważył, że ze względu na wyjątkowo szybki postęp techniczny zawody pojawiają się i znikają. Jak będzie wyglądał rynek pracy w ciągu 5-10 lat? Automatyzacja sprawia, że te nowe dopiero trzeba wymyśleć, a to wymaga elastyczności od studentów i uczelni. Przed immatrykulacją prorektor ds. nauki zarządzania prof. Piotr Wachowiak poprosił troje doktorów SGH – dr Mikołaja Szadkowskiego, dr Barbarę Grabiwodę i dr Małgorzatę Korczak – o odebranie z rąk rektora nagród w I edycji konkursu na prace doktorskie.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku, którą poprowadzili wspólnie rektor oraz prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztof Kozłowski i prorektor ds. nauki i zarządzania prof. Piotr Wachowiak. W ich imieniu wyrazy wdzięczności za dołączenie do wspólnoty akademickiej i nadzieje na przyszłość wyrazili przedstawiciele samorządów studenckiego i doktoranckiego: Michał Kulbacki oraz mgr Magdalena Kołton. Listy gratulacyjne z okazji 50-lecia immatrykulacji absolwentom wręczył prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. Jacek Prokop. Następnie zabrzmiał jeden z najstarszych utworów religijnych liryki polsko – łacińskiej „Gaude Mater Polonia” (Raduj się Matko Polsko).

Potem odbył się wykład inauguracyjny nt.: „Polityka monetarna Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1936–1939”. Wygłosił go dr Jakub Skiba- Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ilustrując treści licznymi przystępnymi diagramami wykazał korelację między ilością pieniądza w obiegu a tempem produkcji przemysłowej. Prelegent podkreślił ogromną rolę ministra Kwiatkowskiego w utrzymywaniu odpowiedniego kursu złotego w tym, tak naprawdę trudnym czasie.

Po wykładzie inauguracyjnym prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. Hanna Godlewska-Majkowska wręczyła nagrody zwycięzcom w konkursie Żagle Biznesu dla młodych przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska SGH.

Całość uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca SGH, który w pięknych strojach z okresu Księstwa Warszawskiego odtańczył poloneza. Następnie rozbrzmiały pieśni patriotyczne, wśród których szczególnie zapadł nam w pamięci utwór „Ej dziewczyno, ej niebogo”. Wzruszająca choreografia towarzyszyła wykonaniu „Walca Cis – moll” Fryderyka Chopina, czy utworu Ludwika Ksawerego Pomiana „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”.

Udział w tej uroczystości dla naszej młodzieży był ogromnym wyróżnieniem, nagrodą za owocną pracę w ubiegłym roku szkolnym w ramach Programu KLASA AKADEMICKA SGH. Postawa naszej młodzieży podczas tej podniosłej uroczystości była budująca. To generacja mądrych i pragnących wiedzy młodych Opocznian. Oczywiście jak zwykle nasza młodzież swoimi koszulkami z nadrukiem KLASA AKADEMICKA SGH przyciągała uwagę nie tylko reporterów.

 

Wymiana Polsko-Włoska w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

W minionym tygodniu odbyła się pierwsza część długo planowanej kolejnej wymiany z Włochami.
Podczas spędzonego tygodnia w Polsce mieli oni możliwość poznania kultury polskiej i lokalnych tradycji. W ciągu pierwszych kilku dni włoscy uczniowie i opiekunowie poznawali nasze życie codzienne. Trzeba dodać, że wszyscy odwiedzili Polskę po raz pierwszy. We wtorek zwiedzili szkołę- I LO-  i gościli w Przedszkolu nr 8, gdzie dzieci przygotowały dla nich występ. Podczas niego zatańczyły naszą regionalną polkę i grały z nami w zabawy w języku włoskim.
W środę uczniowie wymiany zwiedzili Starostwo Powiatowe i obejrzeli film o naszym Regionie Opoczyńskim. Tego samego dnia wieczorem odbyła się dyskoteka w szkole, na której wszyscy mogli spalić trochę kalorii po obfitych obiadach zjedzonych z rodzicami uczestników wymiany z naszej szkoły. W środę i czwartek młodzież uczestniczyła także w lekcjach przygotowanych przez  nauczycieli I LO: panią Julię Grabską i panią Ewę Sędkowską, które zajęły się organizacją lekcji języka angielskiego, pana Jacka Plucińskiego, który poprowadził zajęcia muzyczne, pani Anny Ksyty, która rozwiązywała z uczniami zadania matematyczne oraz pani Marzeny Papis,wraz z którą uczniowie szukali państw na mapie świata.
W czwartek po południu wszyscy spędzili czas z polskimi rodzinami. Wtedy pojechali oni wraz ze swoimi kolegami i ich rodzicami m.in. do Warszawy i Łodzi.
W piątek rano wszyscy uczestnicy wymiany pojechali na wycieczkę w góry. Pierwszego dnia zwiedzili oni Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tam poznali historię powstania i dzieje obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wieczór spędzili już w Murzaschichle, gdzie mieli nocleg. Następnego dnia zwiedzili Zakopane i wjechali na Gubałówkę. W niedzielę zwiedzili Kraków, a wieczorem wrócili do domów swoich rodzin goszczących. W poniedziałek rano pożegnali się i pojechali na lotnisko, skąd mieli wrócić do rodzinnego miasta Pescary.
Polscy uczestnicy nie mogą doczekać się już wizyty we Włoszech, która ma mieć miejsce w dniach 19-26 października 2018 roku.

Warto też nadmienić, iż zarówno nasz kraj, jak i nasza szkoła zrobiła na gościach ogromne wrażenie.

Organizatorami przedsięwzięcia byli pani Aneta Gancarz- nauczyciel języka włoskiego w I LO i wicedyrektor I LO-  Robert Sędkowski.