Barwny Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Żeromskim

W dniach 19 – 23 września 2022 roku w naszej szkole został zorganizowany Barwny Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. W myśl Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W Polsce zasadzie zrównoważonego rozwoju nadano rangę prawa podstawowego wynikającego z zapisów Konstytucji RP.

Czytaj dalej Barwny Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Żeromskim

Sprzątanie Świata z Żeromskim!

Od 29 lat Polska uczestniczy w międzynarodowym ruchu „Clean Up The World”. Tegoroczna akcja prowadzona jest pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze!”. Ma ono na celu uświadomić nam, że musimy brać odpowiedzialność za swoje działanie. Wszystkie śmieci porzucone w naturze i te posprzątane przez człowieka, pochodzą wprost od nas i to my mamy realny wpływ na losy naszej Ziemi.

Czytaj dalej Sprzątanie Świata z Żeromskim!