Skip to main content

Na gruncie realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ – zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z  remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 30 marca 2023 r.:

 1. w zakresie zadania „Modernizacja sali gimnastycznej oraz pomieszczeń zaplecza w budynku CEiR w Opocznie”, przez Wykonawcę robót, tj. JMP EKOBUDOWA PIOTR GWADERA, ul. Kopernika 23/3, 26-300 Opoczno, zostały zrealizowane następujące prace:
  – wykonano malowanie ścian,
  – dokonano wymiany nawierzchni posadzki sportowej wraz z wymalowaniem linii boisk,
  – dokonano montażu nowych opraw oświetleniowych,
  – zamontowano nowe drzwi wewnętrzne,
  – uzupełniono braki w posadzkach,
  – dokonano montażu osprzętu elektrycznego,
  – wykonano malowanie zewnętrzne tynków elewacji,
  – w dniu 02.03.2023 r. nastąpił końcowy odbiór prac;
 2. w zakresie zadania „Przebudowa zaplecza budynku CEiR w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”, przez Wykonawcę robót, tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak, ul. Garbarska 53, 26-600 Radom, zostały zrealizowane następujące prace:
  – roboty demontażowe i rozbiórkowe,
  – wykuto otwory drzwiowe i okienne w ścianach,
  – roboty ziemne i rozbiórkowe warstw starych posadzek,
  – skuto stare tynki oraz wykonano bruzdy montażowe,
  – wykonano podłoże betonowe oraz warstwy izolacyjne posadzek,
  – wzmocniono konstrukcje stropów (montaż belek stalowych),
  – wykonano nowe ścianki działowe,
  – wykonano tynki ścianek działowych oraz stropów,
  – zeskrobano starą farbę z tynków sufitów i ścian,
  – wykonano nowe warstwy wyrównawcze na ścianach wraz z gładzią gipsową;
 3. w zakresie zadania „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w Budynku I-ego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”, przez Wykonawcę robót, tj. JMP EKOBUDOWA PIOTR GWADERA, ul. Kopernika 23/3, 26-300 Opoczno, zostały zrealizowane następujące prace:
  – wykonano izolacje poziome i pionowe przeciwwodne na ścianach i podłożach pod posadzki,
  – ułożono posadzkę z płytek gres,
  – rozpoczęto wykonanie okładzin płytek na ścianach,
  – wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne (podejścia do przyborów sanitarnych) wraz z montażem stelaży naściennych do montażu armatury sanitarnej,
  – roboty rozbiórkowe elementów ścianek działowych i posadzek,
  – wykonanie otworu drzwiowego oraz bruzd w ścianie,
  – wykonano ścianki działowe o konstrukcji lekkiej,
  – przygotowano powierzchnie sufitów i ścian do malowania,
  – pomalowano sufity i ściany farbą emulsyjną
  – zamontowano podokienniki z konglomeratu,
  – wykonano warstwy wyrównawcze pod posadzkę,
  – wykonano posadzki z wykładziny rulonowej PCV,
  – zamontowano drzwi wewnętrzne
  – wykonano podejścia wodno-kanalizacyjne pod przybory sanitarne,
  – zamontowano umywalki wraz z baterią,
  – wykonano przewód wentylacyjny,
  – zdemontowano oprawy hermetyczne i zamontowano w ich miejsce oprawy oświetleniowe hermetyczne LED.

W dniu 7 marca 2023 r. dokonano odbioru prac związanych z wykonaniem monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Monitoring wykonała firma Marcin Lewiński Msystem, ul. Spacerowa 5b, 26-300 Opoczno w zakresie zadania „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w Budynku I-ego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 562 758,60 zł oraz budżetu państwa w wysokości 2 306 482,74 zł.

Zdjęcie nr 1. Ścianka wspinaczkowa na sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 2. Wyremontowana sala gimnastyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 3. Wyremontowana sala gimnastyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 4. Pomalowane ściany w pomieszczeniu przy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 5. Warstwa izolacji cieplnej ze styropianu oraz wykonane tynki ścian w pomieszczeniu zaplecza rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 6. Wylewka pod posadzkę w pomieszczeniu zaplecza socjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 7. Rozprowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania z rozdzielacza w posadzce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie.

Zdjęcie nr 8. Kamera wewnątrz budynku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.

Zdjęcie nr 9. Kamery zewnętrzne na budynku I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie.